top of page
מכללת לבונה נעמי דוד

 תקנון אתר האינטרנט 
ו/או
קורסים אונליין

neomidavid.org 

 תקנון שימוש אתר האינטרנט ו/או קורסים אונליין
neomidavid.org 

סעיפים עיקריים:

תקנון אתר ורשימת התפוצה של נעמי דוד ו/או לי שמס

צד א'

"בעלת העסק"- בעלת האתר, הרשימה וכל מידע או פרסומת, גב' נעמי דוד  ו/או גב' לי שמס 

טל:  0546-876680, דוא"ל:   neomida@gmail.com  / טל: 0528-867667 דוא"ל:thezendog.israel@gmail.com

צד ב'

"המשתמש" - כל מי שגלש באתר ו/או בסקולר-רב מסר או לא סירב לקבלת מסרים ופרסומת מבעלת האתר.

הסכמת הצדדים

1. הגלישה באתר והשימוש במידע או קבלת הפרסום שנמסר ברשימת התפוצה הינה ע"פ התנאים בתקנון זה. כל פעולה או עצם הגלישה באתר או קבלת המסרים מרשימת התפוצה מעידים כי הסכמת כמשתמש, עם כל התנאים המופיעים בתקנון שלמעשה מהווה הסכם בייננו.

2. האתר והרשימה כוללים בין היתר אפשרות לרכישת שירותים ומוצרים לרבות קורסים דיגיטליים, הרצאות, סדנאות ומוצרים פיזיים כגון ספר, ערכת קלפים וכד'.

3. מחירי ומגוון השירותים והמוצרים משתנים מדי פעם, והרכישה מתבצעת באמצעות העברה בביט או כרטיסי אשראי או העברה בנקאית או באמצעי תשלום אחר. בעלת העסק רשאית לעדכן מחיר ומוצר בכל עת.

4. מסירת פרטי משתמש מהווה הסכמה לקבל דברי דואר מכל האתרים והנכסים שברשות בעלת העסק בכל ערוץ תקשורתי לרבות פרסומת והצעות שונות, לרבות הצעות לרכישת מוצרים ושירותים.

5. בכל עת יכול המשתמש להסיר את עצמו מרשימת התפוצה. בעלת העסק אינה אחראית על כל נזק שיגרם כתוצאה מדליפת מידע שלא בשליטתה.

6. המשתמש מתחייב למסור את פרטיו שלו בלבד ולא להשתמש בפרטים אשר לא שייכים לו ו/או שייכים לאדם אחר.

7. מוסכם כי במידה והמשתמש לא יעמוד בתנאי לעיל הוא מודע לכך שהוא מפר חוק ויהיה מחויב לפצות את בעלת העסק בהתאם לחוק.

8. המשתמש מתחייב כאמור להסיר כל אחריות מבעלת האתר בכפוף לתנאים המופעים בתקנון זה.

9. כמו כן מתחייב המשתמש שלא לדרוש פיצוי כזה או אחר מבעלת האתר מפאת תקלות שאירעו מסיבות טכניות ובתום לב.

10. בעלת העסק נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע, ומתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

11. מדיניות ביטולים: קורס או סדנה דיגיטלית – ניתן לבטל עסקה תוך 48 שעות מיום רכישתה. מוצרים פיזיים – ע"פ חוק.

12. כל הזכויות שמורות לנעמי דוד ו/או לי שמס. אין להעתיק או לשכפל בכל דרך שהיא מהאתר או מכל ערוץ אחר השייך לנעמי דוד ו/או לי שמס.

13. מוזמנים ליצור קשר ולברר בכל נושא או עניין באמצעות כתובות הדוא"ל: neomida@gmail.com  

פרוט נוסף:

1.    מטעמי נוחות נוקט התקנון והאתר בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 
2.    השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
3.    הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
4.    הנהלת האתר "נעמי דוד" להלן "נעמי דוד" "החברה"  רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
5.    הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת מבלי הצורך לעדכן מראש
6.    אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
7.    ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
8.    אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
9.    הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. ככלל זה בקבלת הקלטות , הרשאות ללימודי און ליין , תכנים באיזור האישי, חומרי לימוד, מצגות, סרטונים, הקלטות וכיוצא באלו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
10.    אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
11.    הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
12.    אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
13.    הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
14.    מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות המטפל שתבחר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.אין פרסום מטפלים ו/או בוגרי המכללה ו/או  ואנשי מקצוע אחרים זה משום לקיחות אחריות המכללה. עבודתן/ת של הבוגרות/ים ואנשי מקצוע אחרים הינה עצמאית לאחר קבלת הסמכתם או ככלל בעיסוקם המפורסם והאחריות המקצועית מוטלת עליהם בלבד. כל תקשורת עמם תהיה באחריות המשתמש בלבד. 
15.    בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
16.    כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. של נעמי דוד ו/או פרסומים של אחרים בו כגון כותבי מאמרים/ מרצים אורחים וכדומה. 
17.    על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

זכויות יוצרים / קניין רוחני 
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות כל התכנים המופיעים בו בכל צורה, כולל מלל, תמונות, סרטים ושרטוטים ו/או המידע הנוגעים לחברה ו/או למוצריה ו/או לידע שברשותה ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר והכלול בו, בכל צורה ופורמט, בין אם בקוד מקור או בקוד יעד (להלן: "תכני האתר") הינם קניינה ורכושה של הנהלת האתר - נעמי דוד  בלבד, ו/או ספקיה ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. נעמי דוד  שומרת לעצמה את כל הזכויות בקשר עם חומרים אלה, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, סמלי מסחר (לוגו) וזכויות אחרות. הנך מסכים בזאת כי לא תפר זכות ו/או זכויות מזכויות נעמי דוד ו/או אחרים המפורסמים באתר כאמור. יודגש כי הובהר לך כי גם שינוי החומר, לרבות אך לא רק שינוי שרטוט, הינו בגדר הפרת זכות יוצרים והנך מתחייב כי תימנע מלהפר הפרות אלה.
יודגש כי גם חומרים הניתנים להורדה מהאתר נכללים בתכני האתר וחלים עליהם כל תנאי השימוש, לרבות תנאי זכויות היוצרים כאמור לעיל.


במקומות מסוימים באתר תוכל להוריד קבצים. תוכל להוריד את התכנים להורדה לאחר שתקבל הרשאה לעשות כן, באמצעות שם משתמש וסיסמא שיסופקו לך מאת מנהלי האתר לאחר הרשמה. בזמן ההרשמה הנך נדרש למסור אך ורק פרטי אמת, נכונים מדויקים. שים לב כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא הודעה מוקדמת שלא לאפשר לך להוריד קבצים מהאתר כאמור.


יודגש כי שם המשתמש והסיסמא כאמור הינם רכושה של נעמי דוד והם ניתנים לך לצורך שימושך האישי בלבד ואינם ניתנים להעברה. עליך לנקוט סודיות וזהירות בשמירה על שם המשתמש והסיסמא שלך ולא לגלותם לאיש. יודגש כי התכנים להורדה מיועדים אך ורק לשימושך האישי, לצפייה ו/או הגשת עבודות ו/או מבחנים. ההרשאה הינה להורדה של עותק בודד למחשב בודד. יודגש כי מלוא הזכויות בקבצים אלו, לרבות וובינריים, חוברות מידע, מצגות, הקלטות, סרטונים וכל חומר לימוד וכל סוג אחר של זכויות יוצרים וקניין רוחני, שייך אך ורק לנעמי דוד כאמור לעיל. אין לשנות את הקבצים בשום צורה ואופן. שינוי של התכנים להורדה מהווה הפרת זכויות היוצרים של החברה בהם על כל ההשלכות המשפטיות והאחרות הנובעות מכך.  


יודגש כי כל הורדה כאמור לעיל תעשה על אחריותך בלבד. מובהר כי נעמי דוד אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או למכשיר הסלולרי ו/או למכשיר קצה אחר הקיים היום או שיהיה קיים בעתיד כתוצאה מהורדה כאמור.


אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי חלק כלשהו מתכני האתר בשום דרך ללא קבלת הסכמתה של נעמי דוד  בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מנעמי דוד . אין לראות בהוראות תנאי השימוש ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר כאילו היא מעניקה ו/או מעבירה כל זכות שהיא, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן. הנך מסכים בזאת כי לא תפר זכות ו/או זכויות מזכויות החברה- נעמי דוד  כאמור.


יודגש כי כל שינוי בתכני האתר ו/או שימוש בתכני האתר, לרבות התכנים להורדה, שלא למטרות שצוינו, לרבות אך מבלי לגרוע, שימוש בתכני האתר בכל אתר אחר ו/או בכל רשת מחשבים אחרת הינו אסור בהחלט ויהווה הפרה של זכויותיה של הנעמי דוד  על כל ההשלכות המשפטיות והאחרות הנובעות מכך.
בתקנון ובתנאי שימוש אלה, תכני האתר כוללים את כל המידע באתר ולרבות צילומים, טקסטים, סרטים בתמונות ו/או בקול, הקלטות , סרטונים שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובאמצעי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, בין שהוא בבעלות נעמי דוד  ובין הוא בבעלות גורם שלישי כלשהו המאפשר ו/או שיאפשר לנעמי לעשות בו שימוש.


נעמי דוד מחוייבת להגן על זכויותיהם של בעלים בזכויות יוצרים ביצירה על פי כל דין. נא להפנות הודעות הקשורות להפרה של זכויות יוצרים אל מנהלי האתר/ נעמי דוד .  החברה- נעמי דוד  תתייחס ברצינות לכל פנייה ותבצע את הנדרש ממנה על פי כל דין.

 

כתב ויתור


האתר, תכניו והשירותים הניתנים בו מוצעים לשימוש, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, כמות שהם (as is) ללא מצג ו/או התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהו, במפורש או במשתמע. בהתאם לכל דין, לא תחול על נעמי דוד כל אחריות שהיא, במפורש או במשתמע, לרבות בקשר עם תקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או לאנשים מסוימים.


החברה איננה אחראית ו/או אינה מבטיחה כל הבטחה בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בתכני האתר, לרבות נכונות התכנים, דיוקם, מהימנותם ועוד. הנך אחראי לכך כי תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על עצמך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימוש שעשית באתר ו/או הסתמכות שהסתמכת על האתר ו/או על החומרים המצויים בו.


הנגשה לבעלי מוגבלויות
החברה עושה כל שלאיל ידה כדי להנגיש את האתר לאנשים עם מוגבלויות וזאת בהתאם לחוק. במידה שהנך נתקל בבעיית נגישות באתר אנא פנה אל החברה והיא תעשה ככל אשר ביכולתה ובהתאם לסביר כדי לפתור בעיית נגישות זו.


שיפוי
אתה מסכים לכך כי היה ותפר את התקנון ו/או תנאי השימוש ו/או תגרום להפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו (להלן: "ההפרות") והפרה ו/או הפרות אלה יביאו לנזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום או הוצאה לנעמי דוד ו/או לעובדיה ו/או למנהליה ו/או נושאי משרה בה, או מי מטעמם (להלן: "החברה ועובדיה"), ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט, אתה תשפה את נעמי דוד  ועובדיה בגין ההפרות האלה.


הגבלת אחריות
נעמי דוד ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם לא אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, בגין עיכוב ביצוע מצדך בשל אי יכולת להשתמש ו/או אבדן נתונים ו/או אבדן רווחים הנובע מעיכוב ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בתכניו ו/או בקשר עם השימוש באתר, או בשל טעויות ו/או אי דיוקים ו/או מחדל, פגם, פרצת אבטחה ו/או כשל כלשהו באתר של נעמי דוד . נעמי דוד  ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם לא יחויבו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר.


קישורים לאתרים אחרים
נעמי דוד  אינה מתחייבת כי קישורים לאתרים אחרים, במידה שיש כאלה באתר, יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. המצאותו של קישור לאתר מסויים (להלן: "האתר המקושר") באתר אין פירושה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן ו/או עדכני ו/או מלא ונעמי דוד  לא תישא בכל אחריות בקשר לתוכן באתרים מקושרים כאמור. כמו כן ומבלי לגרוע באמור לעיל, נעמי דוד אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או תכנים המופיעים באתרים מקושרים ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע כלשהו שפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, במידה שיופיעו באתרים מקושרים אלה דעות, הצהרות, עצות, הצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים (להלן: "הדעות") אלה הינם דעות של אותם צדדים שלישיים ואינם משקפים את דעותיה של החברה בעניינים שבהם מדובר.


אם אתה מבקש ליצור מצב של אתר מקושר, שים לב כי אל לו לאתר המקושר להציג מצג כלשהו כאילוהאתר ונעמי דוד  קשורה אל האתר המקושר ו/או אל הישות המשפטית שמפעילה אותו ו/או אל מוצריה ו/או אל שירותיה ו/אן פעילות אחרת בה הישות המשפטית מעורבת בדרך כלשהי. בנוסף, האתר המקושר לא יפגע ו/או יהיה במצב בו הוא ו/או התכנים שבו עלולים לפגוע ו/או להפחית משמה הטוב של נעמי דוד בדרך כלשהי. נעמי דוד  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכמה לאתר מקושר בכל זמן שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.


אי שידול/מסר פרסומי
יודגש כי עצם פרסומו של תוכן המהווה מסר פרסומי באתר, אשר אינו קשור לאתר ו/או לנעמי דוד  ו/או למוצריה ו/או לשירותיה ו/או לתהליכים אחרים של נעמי דוד אינו מהווה ולא ייחשב כמהווה מתן המלצה, תמיכה או עידוד מצד נעמי דוד  בקשר לתוכנו של המסר הפרסומי ואינו מהווה מתן חסות לו.  


הפסקת שימוש
נעמי דוד  רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, אם לא יעמוד בתקנון ותנאי השימוש, ו/או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP, ו/או בשל קשיים טכניים שונים בתפעול האתר.
היה ויפר משתמש תקנון זה ו/או תנאי השימוש ו/או הוראת כל דין, תהא נעמי דוד , לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי נעמי דוד , בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור. 


דין תקף
כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר ו/או לשימוש באתר לרבות הגלישה באתר ו/או לתכני האתר ו/או לכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בתל אביב בלבד ועל פי הדין הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.


אם וככל שיקבע בית משפט, בית דין או טריבונל שיפוטי אחר מוסמך (להלן: "הערכאה השיפוטית") כי הוראה מהוראות התקנון ותנאי השימוש האלה או חלקים מהן הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, והדבר יביא לביטולה, הדבר לא יבטל את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית ולא יביא לפסילתם ו/או לאי אכיפתם.

מסגרת השירותים ו/או המידע באתר 

האתר הינו אתר המספק מידע על רפואה וטרינרית משלימה, סינית ושיקומית לבעלי חיים ומידע על רפואה משלימה , סינית ושיקומית לאנשים. אין במידע זה משום תחליף לאבחון , טיפול והתערבות רפואית ו/או וטרינרית ו/או חירומית ו/או אבחון וטיפול ברפואות משלימות. המידע הינו בגדר המלצה ואו/ העשרה ו/או הרחבת הידע. הוא איננו מחליף אבחון/ טיפול רפואיים או וטרינריים. ואיננו מחליף התייעצות וטיפול ישיר עם גורמים מקצועיים לכל מקרה / אדם/ חייה לגופו. 

האתר ונעמי דוד אינם מספקים שירותי חירום ויש לראות את שעות המענה הטלפוני לפנייה להתייעצות/ קבלת מידע על פעילות או קביעת מפגש אבחון או טיפול. 

בכל מקרה ועניין יש לפנות לגורם הרפואי המטפל ו/או גוף חירום על מנת לקבל מענה רפואי ו/או חירומי. 


התקנון ותנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך ובין נעמי דוד . אין לשנותם בכל דרך שהיא. נעמי דוד  שומרת לעצמה את כלל זכויותיה, ובהן את זכותה להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה. היה ונעמי דוד  תוותר על זכויותיה בנוגע להפרה כלשהי של התקנון ותנאי השימוש וויתור זה לא יהווה וויתור בקר עם הפרה אחרת, שונה או דומה לה. נעמי דוד  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר. 
נעמי דוד אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

bottom of page