top of page

תקנון קליניקת אונליין

מדיניות ביטולים

כל תהליך טיפולי עימי מתחיל עם מפגש אבחון, במהלכו אבין את מצבו של בעל החיים. אם יהיה צורך אבקש לראות סרטונים/תצלומים, בדיקות דם נוספות ואף לעיתים אבקש לראות את בעל החיים ב"און ליין".

במהלך מפגש האבחון אתאים תוכנית טיפול המשלבת צמחי מרפא, תוספי תזונה, המלצות תזונתיות והמלצות לתנאי מחייה מותאמים לאורך חיים בריא. כל זאת בהתאם לצרכים האישיים של בעל החיים ומצבו.

כמובן שהצלחת הטיפול, לאחר מפגש האבחון, תלויה ביישום התוכנית, ההמלצות וההנחיות שניתנו ובקביעה והגעה לפגישות מעקב רציפות, בהן אפשר יהיה לעמוד את השינויים תוך כדיי הדרך ולעשות התאמות ודיוקים משמעותיים לתהליך הטיפולי והצלחתו. ידוע מראש כי הקליניקה הינה משולבת, יכול להיות שעבור הצלחת התהליך יובאו המלצות ובקשות לבדיקות והתערבויות וטרינריות.

מוצג בפניכן/ם מחירון בו ישנן חבילות משתלמות לרכישה מראש, לתהליך טיפולי שלם ולליווי מקצועי.

 

תנאי ביטול על רכישת שרותים וחבילות:

אם הוחלט לבטל רכישה של שרות ו/או חבילה שנרכשה יש להודיע על כך במייל 14 עד יום מהרכישה (לפי חוק להגנת הצרכן).

במקרה של ביטול שרות/חבילה לאחר 14 יום, ישולמו בנוסף לסכום ששולם עבור הטיפולים שבוצעו סך של 60 ₪ דמי ביטול.

היתרה עבור הטיפולים שלא בוצעו יוחזרו ללקוח בהעברה בנקאית עד חודש ימים מיום הבקשה לביטול, בקיזוז דמי הביטול.

במקרה שבו פג תוקפה של חבילת הטיפולים לא יהיה זכאי הלקוח לשום החזר כספי בגין טיפולים שלא נוצלו.

  • מפגש אבחון ו/או מפגש מעקב בודד יש עד חודש למימוש מיום הרכישה

  • חבילה של אבחון + 5 מפגשי מעקב -  למימוש עד 8 חודשים מיום הרכישה

  • חבילה של אבחון + 11 מפגשי מעקב - למימוש עד 14 חודשים מיום הרכישה

  • חבילה של 6 מפגשי מעקב – למימוש עד 8 חודשים מיום הרכישה

  • חבילה של 12 מפגשי מעקב – למימוש עד 14 חודשים מיום רכישת המנוי

ידוע כי רק במקרים חריגים ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של נעמי דוד יינתן החזר כספי בגין יתרת השרותים/החבילות וזאת בכפוף לדמי ביטול של 12% משווי יתרת הטיפולים שלא נוצלו בפועל.

 

*** ידוע ומודגש בזאת כי בכל מקרה עלות האבחון תתומחר ותגבה במחירה המלא מכל אחת מהחבילות לפני קיזוז הטיפולים שלא מומשו (ראה מחירון אבחון מלא).

 

על כל ביטול או בקשה לשינוי של מועד מפגש האבחון או המעקב שנקבע, יש להודיע על כך עד 48 שעות לפניי המפגש לפחות. אחרת לא יוחזר התשלום ויגבה הסכום המלא על המפגש.

במקרה חירום או פטירה של בעל החיים, אנא צרו קשר בהקדם על מנת לדון בעניין התשלום/מצב חבילה.

הבהרות ודגשים נוספים:

חשוב להבהיר ולהדגיש בזאת שהקליניקה איננה מחליפה אבחון ו/או טיפול וטרינרי.

בכל מקרה רפואי או מצבי חירום יש לפנות לגורם וטרינרי.

הקליניקה איננה פועלת במתכונת חירום ועל כן אין מענה מידי (גם לא בהודעות או מיילים) ואין מענה טלפוני זמין.

התקשורת בין מפגשי המעקב הינה במתכונת עדכונים במייל או ווטסאפ, בהתאם לתדירות שנקבעת  ומותאמת על פי התהליך הטיפולי.

באם יהיה צורך בשיחה טלפונית קצרה היא תתואם מראש.

bottom of page