top of page
DOR_2237.jpg
לסרטון קצר על הנושא

טראומה ופוסט טראומה איך זה בא לידי ביטוי אצל הכלבים שלנו?

✓ איך מזהים את הטראומה אם לא ראינו אותה קוראת? 

✓איך הכלבים שלנו מספרים לנו את הסיפור של הטראומה האישית שלהם?

✓ איך נדע אם ההתנהגויות של הכלב הם פוסט טראומטיות?

✓ האם ההתנהגות קשורה למשהו פיזי או לסביבה? ✓איך עוזרים? 

✓ איך מזהים טריגרים?

✓ איזה השפעות יש לטראומות על הגוף? 

✓ איך עושים עכשיו סדר? 

✓ ועוד מגוון שאלות ומידע 

אודרה.jpg
לסרטון קצר על הנושא

למה יש סרטן לכלב שלי?

מהם דרכי מניעה ותמיכה?

✓מהם המנגנונים המשפיעים ביותר להתפתחות סרטן ? 

✓ האם לתזונה יש השפעה על סרטן?

✓ האם סרטן זה משהו גנטי או סביבתי?

✓ האם ההתנהגויות כגון תוקפנות או חרדה מנבאים סרטן?

✓ האם סטרס באמת יכול להיות סיבה לסרטן? 

✓ אם דאגתי למזון בריא, פעילות טובה, אורח חיים רגוע, איך בכל זאת?

✓ האם להתפתחות מגיל גורות יש השפעות להתפתחות של סרטן? 

✓ איך עושים עכשיו סדר? 

✓ ועוד מגוון שאלות ומידע 

20170228_214329.jpg
לסרטון קצר על הנושא

המערכת האנדוקרינית אצל חתולים

אם רק היינו יודעים, יכולנו למנוע!

✓ מהי המערכת האנדוקרינית?

✓ מה ההשפעות של סטרס על המערכת ועל החתול?

✓ איך מזהים סטרס אצל חתול "רגוע"?

✓ האם סטרס הוא תמיד ממקור חיצוני?

✓ מה זה סטרס בעצם?

✓ אילו מחלות מושפעות מסטרס ?

✓ מה הקשר בין סטרס למערכת השתן?

✓ מה הקשר בין סטרס לסכרת אצל חתולים?

✓ האם יש קשר בין סטרס לכשל כליות? 

✓ איך מזהים אם ההתנהגות היא סממן למחלה לא מאובחנת?

✓ איך עושים עכשיו סדר? 

✓ ועוד מגוון שאלות ומידע 

IMG-20170508-WA0078.jpg
לסרטון קצר על הנושא

מה היא המערכת האנדוקרינית? 

מה ההשפעות שלה על הגוף?

✓ מה זאת המערכת האנדוקרינית? 

✓ מה ההשפעות שלה על הגוף?

✓איך המערכת הזו משפיעה על בריאות וחולי?

✓ איך המערכת הזו משפיעה על ההתפתחות וההזדקנות?

✓ מה הקשר הייחודי בין התנהגות 

למערכת האנדוקרינית?

✓על מה עוד המערכת משפיעה?

ומה אני עושה עם זה עכשיו? 

✓ איך עושים עכשיו סדר? 

✓ איך מונעים התנהגויות בעייתיות?

✓ ועוד מגוון שאלות ומידע 

Charity Bake Sale (7).png
לסרטון קצר על הנושא

התפתחות גורים איך הכי נכון לגדל אותם? איך מזהים ומונעים?

✓ אמאלה' אימצתי גור! ומה עכשיו? 

✓ מה גורם לו להתנהג כפי שמתנהג?

✓ האם ההתנהגות היא אולי סימפטום לבעיה גופנית?

✓ האם ההתנהגות קשורה למשהו פיזי או לסביבה? ✓איך עוזרים לו להרגע? 

✓ למה הוא עוד לא נגמל מצרכים?

✓ האם הוא מתפתח נכון? 

✓ איך אני מזהה את המקור להתנהגות התוקפנית או החרדתית ומה אני עושה עם זה עכשיו? 

✓ מה הפעילות הנכונה ביותר עבורו/ה? 

✓ איך עושים עכשיו סדר? 

✓ ועוד מגוון שאלות ומידע 

בינו מסתתר.JPG
לסרטון קצר על הנושא

מהם מנגנוני הגנה

ומה יהיה הביטוי שלהם אצל כלבים?

✓ מדוע הכלב שלי מבטא התנהגויות חזרתיות? 

✓ מה גורם לו להתנהג כך?

✓ האם ההתנהגות היא אולי סימפטום לבעיה גופנית?

✓ האם ההתנהגות קשורה למשהו פיזי או לסביבה? ✓האם זאת התנהגות כפייתית? 

✓ מה ההקשר שבו הכלב/ה מבטאים התנהגויות אלה? 

✓ מהם בכלל מנגנוני הגנה? 

✓ האם מטפלים בהם?

✓ האם זה משהו גנטי או נרכש?

✓ על מה עוד כל זאת משפיע? 

✓ איך עושים עכשיו סדר? 

✓ ועוד מגוון שאלות ומידע 

IMG-20190104-WA0022.jpg

הקשר בין חרדה

והמערכת האנדוקרינית אצל כלבים

✓ מדוע הכלב שלי מבטא התנהגויות חרדתיות? 

✓ מה גורם לו להתנהג כך?

✓ האם ההתנהגות היא אולי סימפטום לבעיה גופנית?

✓ האם ההתנהגות קשורה למשהו פיזי או לסביבה? ✓איך אדע  מה קדם למה? 

✓ מה הקשר הייחודי בין התנהגות חרדתית

למערכת האנדוקרינית?

✓ מהי בכלל המערכת האינדוקרינית? 

✓ איך אני מזהה את המקור להתנהגות החרדתית ומה אני עושה עם זה עכשיו? 

✓ על מה עוד כל זאת משפיע? 

✓ איך עושים עכשיו סדר? 

✓ ועוד מגוון שאלות ומידע 

IMG-20170508-WA0049.jpg
לסרטון קצר על הנושא

הקשר בין תוקפנות והמערכת האנדוקרינית אצל כלבים

✓ מדוע הכלב שלי מבטא התנהגויות תוקפניות? 

✓ מה גורם לו להתנהג כך?

✓ האם ההתנהגות היא אולי סימפטום לבעיה גופנית?

✓ האם ההתנהגות קשורה למשהו פיזי או לסביבה? ✓איך אדע  מה קדם למה? 

✓ מה הקשר הייחודי בין התנהגות תוקפנית

למערכת האנדוקרינית?

✓ מהי בכלל המערכת האינדוקרינית? 

✓ איך אני מזהה את המקור להתנהגות התוקפנית ומה אני עושה עם זה עכשיו? 

✓ על מה עוד כל זאת משפיע? 

✓ איך עושים עכשיו סדר? 

✓ ועוד מגוון שאלות ומידע 

DOR_1980.jpg
לסרטון קצר על הנושא

הגיל השלישי אצל כלבים 

דרכי תמיכה ותחזוקה

✓ מה עובר על הכלב שלי בתהליך ההזדקנות? 

✓ איזו תזונה הכי מתאימה לו ?

✓ מה הפעילות שתשמור עליו? 

✓ איך אני אזהה מתי כואב לו או הוא סובל?

 ✓ איך אתמוך בכלב/ה שלי? שיוכל להזדקן בכבוד?

✓  אילו מחלות וחולשות אופייניות לגיל זה ?

✓האם גם לכלבים יש דימנציה? איך היא מתבטאת?

✓ ועוד מגוון שאלות ומידע 

✓ איך ומתי מזהים כשהחושים נחלשים?

IMG-20170508-WA0078.jpg
לסרטון קצר על הנושא

מה היא המערכת האנדוקרינית? 

מה ההשפעות שלה על הגוף?

✓ מה זאת המערכת האנדוקרינית? 

✓ מה ההשפעות שלה על הגוף?

✓איך המערכת הזו משפיעה על בריאות וחולי?

✓ איך המערכת הזו משפיעה על ההתפתחות וההזדקנות?

✓ מה הקשר הייחודי בין התנהגות 

למערכת האנדוקרינית?

✓על מה עוד המערכת משפיעה?

ומה אני עושה עם זה עכשיו? 

✓ איך עושים עכשיו סדר? 

✓ איך מונעים התנהגויות בעייתיות?

✓ ועוד מגוון שאלות ומידע 

Tai-Chi-Yin-Yang.jpeg
לסרטון קצר על הנושא

תפקידם ה"אמהיים" של האיברים היאנגים

מפגש zoom של שעתיים וחצי 

7/10/20 יום ד'

בין 19:00 - 21:30

עלות 260 ש"ח

✓ מה החשיבות של האיברים היאנגים בהתפתחות? 

✓ מה ההשפעות של האיברים היאנגים על התפקוד של האיברים היינים?

✓ מי מלמד את מי את התפקודים החשובים של הגוף?

✓ ההשפעות ההתנהגותיות של איברי היאנג

✓ האם זה משהו גנטי או נרכש?

האם זה מולד או התפתחותי?

מי משפיע על מי ואיך?

✓ ועוד מגוון שאלות ומידע 

בינו מסתתר.JPG
לסרטון קצר על הנושא

מהם מנגנוני הגנה

ומה יהיה הביטוי שלהם אצל כלבים?

✓ מדוע הכלב שלי מבטא התנהגויות חזרתיות? 

✓ מה גורם לו להתנהג כך?

✓ האם ההתנהגות היא אולי סימפטום לבעיה גופנית?

✓ האם ההתנהגות קשורה למשהו פיזי או לסביבה? ✓האם זאת התנהגות כפייתית? 

✓ מה ההקשר שבו הכלב/ה מבטאים התנהגויות אלה? 

✓ מהם בכלל מנגנוני הגנה? 

✓ האם מטפלים בהם?

✓ האם זה משהו גנטי או נרכש?

✓ על מה עוד כל זאת משפיע? 

✓ איך עושים עכשיו סדר? 

✓ ועוד מגוון שאלות ומידע 

bottom of page