top of page
נעמי דוד

תקנון

מכללת לבונה

מכללת לבונה מקדמת רפואה וטרינרית משלימה, סינית ושיקומית

אחראית ומקצועית

מקדמת ופועלת לבניית תכניית

הכשרה, הסבה, התמחות והעשרה בתחום בעלי החיים

מתייחסת ברצינות ואחריות רבים לידע הנלמד ומועבר בה

עבור תהליכי למידה והתפתחות עמוקים 

כל זאת עבור

קידום רווחתם ואיכות חייהם של בעלי חיים בארצנו ובעולמנו

תקנון מכללת לבונה

רפואה וטרינרית משלימה , סינית ושיקומית לבעלי חיים 

 מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד

רקע על המכללה: מכללת לבונה הוקמה על ידי נעמי דוד בשנת 2009 ונקראה "מכללת אנימה לרפואה משלימה לבעלי חיים" בשיתוף עם סמינר הקיבוצים, לאחר מכן בשיתוף עם "קמפוס שיאים" ובשנת 2015 הפכה להיות מכללה עצמאית. משנת 2016 המכללה הסבה את שמה ל"מכללת לבונה – נעמי דוד". 

 

1.שינויים ועדכונים באתר ובתקנון: המכללה רשאית בכל עת לשנות את תוכן התקנון , להוסיף , להרחיב או להסיר ממנו חלקים , בנוסף המכללה רשאית בכל עת לשנות את תכני האתר והפרסום בהם , לעדכן ולשנות את צוותי ההוראה או מועדי הפעילויות וההכשרות השונות. בכל הרשמה ללימודים יש על המעוניינים להירשם , להתעדכן טרם ההרשמה ולקרא בעיון רב את העדכונים הרלוונטים המפורסמים , את העדכונים שיקבלו, טרם ההרשמה להכשרה וכן עליהם לקרא בעיון את תקנון המכללה. 


2.על המכללה: מכללת לבונה של נעמי דוד הוקמה בשנת 2009 על מנת לקדם ולפתח את תחום הרפואה המשלימה לבעלי חיים בארץ. המכללה הינה חלק ממפעל חייה של נעמי דוד שעוסקת ברפואה משלימה, פיתוח מוצרים טבעיים לבעלי חיים, שיקום סוסים בחווה השיקומית "Equina" ועשייה למען קידום המודעות לגבי זכויות בעלי חיים, גידול וטיפול מיטיב עבור בעלי חיים. במכללת לבונה ישנו דגש רב על למידה של יצירת תקשורת ובניית שפה עם בעלי החיים השונים. המכללה משמשת כר צמיחה, למידה, התמקצעות והתפתחות עבור אנשים הרוצים לטפל ולשקם בעלי חיים דרך רפואה משלימה. דרכי הלימוד  נעשים בצורות שונות , דרך לימודים תיאורטיים ומעשיים חווייתיים- לימודים פרונטאלים ולימודי און ליין (וובינר), ובמקומות ומסגרות שונות בארץ , בהתאם לתכנית הלימוד. 


3.המחלקה ללימודי חוץ: במכללת לבונה ישנה את המחלקה ללימודי חוץ שמטרתה היא יצירת מסגרת של העשרה, התפתחות  והתמקצעות עבור בוגרי המכללה, בוגרי מכללות נוספות, אנשי מקצוע מתחומי הטיפול, אנשי מקצוע מתחום בעלי חיים ועבור כל אדם הרוצה להעשיר את ידיעותיו וכליו במפגש  עם תחומי העשרה שונים ברפואה טרינרית משלימה, רפואה סינית, ורפואה שיקומית לבעלי חיים ועוד.  במחלקה ישנן תכניות לימוד שונות: קורסים, סדנאות הרצאות סמינרים, ימי עיון, הכשרות שונות, תכניות הסבה והדרכות מקצועיות. הפעילויות השונות מותאמות לקהלי יעד שונים בהתאם לצרכים השונים, הפרסום על קהלי היעד נמצא בפרסומים על הפעילויו. דרכי העברת המידע נעשים בצורות שונות , דרך לימודים תיאורטיים ומעשיים חווייתיים- לימודים פרונטאלים ולימודי און ליין (וובינר), זאת ובמקומות שונים בארץ ובעולם. 


4.צוות המכללה: מכללת לבונה בוחרת כל אחד מהמרצים בצוות על סמך ותק, ידע, ניסיון מעשי והתאמה לרוח המכללה. בכל תכניות הלימודים והמחלקות השונות במכללת לבונה, ישנם מורים ומרצים, מהארץ ומחו"ל אשר מתמחים ומובילים בתחומם. 


5.המכללה הינה מכללה עצמאית של נעמי דוד. המכללה לפי הגדרות עסק הינה "עוסק מורשה".


6.המכללה פועלת באופן עצמאי, הן בלימודים האקדמיים והן בלימודי השדה ומשתפת פעולה ופועלת לאורך השנים עם עמותות, חוות ומוסדות שונים זאת, על פי הצרכים ותכניות הלימודים השונות.


7.במכללה ישנן מחלקות ומסלולים שונים לטיפול ושיקום בעלי חיים וכן במחלקה ללימודי חוץ ישנם הכשרות ופעילויות ייעודיות לבעלי חיים ולאנשים.  לאורך השנים המכללה מפתחת מסלולי לימוד שונים וחדשים. הן לאנשי מקצוע והן לקהל הרחב. 


8.ההכשרות הניתנות במכללה הינן הכשרות ברוח הרפואה הסינית, בכלים משלימים ומסורתיים נוספים וכן ידע על פי שיטתה של נעמי דוד אותה היא מפתחת למעלה מ15 שנים. במכללת לבונה ישנם גם תכניות הסבה, תכניות ייעודיות לאנשי מקצוע שונים, סדנאות והכשרות בתחום בעלי החיים ואנשים. 


9.התעודות הניתנות במכללה הן תעודות של "מכללת לבונה – נעמי דוד", לכל מסלול וקורס ניתנות תעודות שונות, זאת בהתאם להכשרות וללימודים השונים.

תעודות הסמכה למטפלים/ תעודות הכשרה/ תעודות השתתפות או פעילויות בהן לא ניתנת תעודה שכן אילו העשרות או הרצאות להעשרה וקבלת ידע   - כל זאת בהתאם לפעילות ויש להתעדכן בכך בפרסום לפעילויות וההכשרות השונות. 


10.תנאי הקבלה לתכניות הלימוד השונות במכללת לבונה נקבעים בהתאם לפעילויות ומסלולי הלימוד ומפורסמים בפרסומים השונים על הפילויות הייעודיות. זאת הן במחלקה להכשרת מטפלים והן במחלקה ללימודי חוץ. בכל עת המכללה רשאית לסרב לקבלת מועמד גם אם עמד בתנאי הקבלה ובקריטריונים הנדרשים. הקבלה ללימודים נעשית בתחילה בפרסום עצמו לפעילויות בה מופיעים קהלי היעד/ דרך התכתבות ומילויי שאלונים וטפסים / דרך קבלת מידע מקדים מהמועמדים ואשר רלוונטי להכשרה (אישור רפואי, אבחונים רלוונטים, קורות חייים, הצגת תעודות , קורות חיים וכדומה) / דרך ראיון קבלה/ דרך שיחות הכרות והתאמה - כל זאת נקבע בהתאם להכשרות או הפעילויות השונות ובהתאם לצרכים ולהחלטת המכללה. 


1.פרוט תקנון המכללה:
א.נהלי רישום וקבלה: בהתאם לדרישות בכל הכשרה או פעילות יפורסמו תנאי הקבלה. על המועמדים והנרשמים לעמוד בתנאי הרישום והדרישות  ולסיים תהליך הרשמה מלא טרם קבלתם להכשרה או לפעילות. אדם שלא מילא אחר דרישות הקבלה והרישום , לא יהיה רשאי להתחיל את ההכשרות או הפעילויות השונות במכללה. גם אם מילא אחר רוב הדרישות. (ראה סעיף 10 מעלה) . סעיף זה יחול גם תלמידים הנמצאים בהכשרות ארוכות וידרשו לחזרה על חידוש , עדכון או מילויי טפסים שונים והמשך לימודיהם יהיה תלויי בעמידה בדרישות אילו.  


ב.דמי הרשמה: על המועמד להכשרה או פעילות לשלם דמי הרשמה בגובה 220 ₪  על מנת להתחיל את תכנית המיון לקורס. וכן נגבים עבור פעילות משרדית הנעשית. התנאים להחזר דמי הרשמה במקרים חריגים ופורסמו בפעילויות וההכשרות השונות. 


ג.שכר לימוד: על המועמדים להסדיר תשלום שכר לימוד טרם תחילת לימודים ללא הסדרה לא יתאפשר שיבוץ במערכת או בפעילות. התשלום בהתאם להסדר אישי שנקבע והועבר לתלמיד במייל מהמכללה. התשלום בהמחאות מחייב השארת פרטי כרטיס אשראי פעיל וקיים למקרה שהשיקים לא יכובדו. על תלמידים קיימים הלומדים בהכשרות ארוכות טווח תהיה החובה להשלים את התשלומים טרם תחילת סמסטר / שנת לימודים , בהתאם לחובות ההרשמה והתשלום. באם יאחרו מהמועד הנקבע או לא יעשו כן , תהיה רשאית המכללה לא לקבלתם להמשך הכשרה או לימודים. 


ד.תכנית לימודים, מיקום לימודים, מערכת שעות וצוות הוראה : המכללה רשאית לשנות את תכנית הלימודים לרבות לוחות זמנים וימי הלימוד. זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התעודות הניתנות והיקף השעות הנלמדות בכל מסלול בהתאם לשיקול דעת הנהלת המכללה. כמו כן המכללה רשאית לבצע שינויים במערכת השעות, במיקום הפעילויות או דרך הלימוד.  בהתאם לאילוצים הנובעים מהיקף הסטודנטים הנרשמים בפועל ו/או אילוצי מרצים ו/או אילוצי המכללה ו/או אילוצים אחרים. המרצים יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המכללה ובלא כל חובת נימוק, לרבות החלפתם, הפסקת ההתקשרות עמם וכיו"ב. 


ה.הכרה בלימודים קודמים: בוגרי תכניות לימוד שונות המעוניינים בהכרה בלימודים קודמים יגישו את המסמכים המתאימים למזכירות המכללה טרם ההרשמה, זאת ע"פ דרישות המכללה בהתאם לתוכניות השונות.  הפניות תתקבלנה בכתב בלבד ויכללו את הסילבוס, תעודת ההסמכה וכל מסמך אחר כפי שיידרש על ידי המכללה. המכללה רשאית לחייב את המועמד בבחינות מקדימות בגין קורסים שנלמדו במוסד אחר כתנאי להכרה. למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל כדי לחייב את המכללה להכיר בלימודים קודמים – בדיקת הכרה בלימודים קודמים תיעשה ע"י הצוות המקצועי הרלבנטי וממניעים מקצועיים והמכללה רשאית לסרב להכרה בלימודים קודמים, בין בשל מהות המוסד שבו אלה נערכו, בין בשל תוכנם, בין בשל היעדר רלבנטיות ללימודי המכללה, בין בשל היעדר תעודת סיום או הסמכה ובין בשל כל טעם סביר אחר.  


ו.סטודנט/ית מן המניין – הגדרה : סטודנט ייחשב כמי שהתקבל ללימודים על ידי הנהלת בית הספר ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על פי כללי בית הספר והמגמה או החוג בו הוא לומד ועמד בכל הדרישות האקדמיות ללימודיו כולל הסדר הרשמה ושכר הלימוד. כנקבע בתקנון ובתנאי ההרשמה לפעילות או ההכשרה. 


ז.סטודנט על תנאי: ייחשב מי שאינו עומד בהגדרת סטודנט מן המניין וכמי שהמשך לימודיו מותנה בהחלטת הנהלת בית הספר. תקופת התנאי הינה לשנת לימודים אקדמית אחת בלבד. המכללה רשאית כנאמר מעלה לשנות בכל עת דרישות אילו . 


ח.פניות הסטודנטים:  מזכירות המכללה עומדת לרשות הסטודנטים לפניות בכל נושא אקדמי או מנהלי. ניתן לתאם שיחה אישית או פניות למכללה,  בכתב או דרך המזכירות. עבור תיאום פגישות עם הנהלת המכללה או צוות ההוראה יש להגיש בקשה בכתב ותישקל הבקשה.  הטיפול בפניות ייעשה ע"פ שיקולי המכללה ותוך תיאום עם הסגל האקדמי והמנהלי בהתאם לצורך. ואין על המכללה החובה לקיים את בקשת הסטודנט/ית לפגישות אישיות. כל פניה תיבדק באופן נפרד ואישי. 


ט.חסיון מידע :כל האינפורמציה שתינתן על ידי הפונה לצוות המכללה היא חסויה ואינה נמסרת לכל גוף או אדם אלא על סמך בקשת הפונה ו/או עפ"י דין.

כל מידע הנמסר לנרשם או לסטודנט במסגרת המכללה הוא קניין המכללה והשימוש בו על ידי הסטודנט הוא אישי בלבד וחל איסור על שימוש/העברת המידע החוצה. הן באופן פרונטלי/ הן העברת חומרי לימוד/ מצגות/ סרטונים/ צילומים / הקלטות/ חוברות לימוד וכדומה. 


י.מילואים: סטודנט/ית שצריך לצאת לשירות מילואים פעיל יגיש בקשה למזכירות המכללה מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ40 יום לפני מועד היציאה למילואים על פי פקודת מטכ"ל זולת במקרים של צווי קריאה מיידים ו/או במקרים של גיוס כללי או חירום או שמדובר בתקופת מילואים קצרה שאינה מחייבת עפ"י דין המצאת צו קריאה ל – 40 ימים ומעלה מראש, שאז תינתן ע"י הסטודנט הודעה אודות המילואים סמוך ככל הניתן לקבלת צו הקריאה. את האישור ניתן לקבל ממזכירות הסטודנטים. סטודנט שיצא לשרות מילואים ליותר מ14 יום ברצף זכאי לסיוע המכללה בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד.


יא.שינוי במערכת השעות: בעת ההרשמה למסלול הלימודים תשלח במייל לסטודנט מערכת השעות שנקבעה לו, על הסטודנט לאשר במייל חוזר את פרטי השיבוץ. בכל עת המכללה רשאית בשל אילוצים לשנות ולעדכן את מערכת השעות  (ראה מעלה פירוט תקנון המכללה סעיף ד')

 
יב.נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה: כל סטודנט חייב להיות נוכח ב100% מהשיעורים בכל קורס שאינו עולה על 30 מפגשים, תינתן האופציה להשלמה אך ורק בהודעת העדרות מראש או הבאת אישור רפואי המצדיק את העדרות התלמיד או במקרה של מילואים עם הצגת זימון. לקורסים ארוכים יותר מ 30 מפגשים נוכחות בלפחות 80%. הנוכחות מהווה מטלה אקדמית והינה חלק מהציון הסופי בכל קורס. סטודנט הנעדר משיעור חייב באישור על סיבת היעדרותו שיישלח בכתב ויחד עם צרוף סימוכין רלוונטיים למזכירות המכללה. השלמות שיעורים, בין בשל היעדרות סטודנט ובין בשל דחייה יזומה של המכללה, ייעשו בהתאם לצורך, לשיקולי המכללה ולזמנים שתבחר ואולם אין באמור כדי לחייב את המכללה בהשלמות שיעורים והמכללה תפעל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בעניין זה.

בלימודים מעשיים ישנה חובת השתתפות של 100% , בכל תכניות הלימודים וההכשרות. אפשרות קבלת ההעדרות תעשה בהתאם לנסיבות ולשיקולי המכללה. 


יב.1. איחורים :כל סטודנט שיאחר לשיעור מעל 5 פעמים, דינו כסטודנט שלא עמד בדרישות הנוכחות.


יב.2 סטודנט שלא יעמוד בדרישות הנוכחות:לא יהיה זכאי לגשת למבחן בקורס או להגשת עבודה או כל חובה אחרת. לא תתאפשר חזרה על קורסים אם לא הייתה עמידה בקורס ובחובות הקורס. לא תהיה זכאות לתלמיד להיבחן במבחן גמר ולא תתאפשר לו קבלת תעודה. 


יב.3 סיבות מיוחדות: שמירת הריון, מצב רפואי, אסון, משבר וכד' יש על הסטודנט לפנות בכתב למזכירות המכללה עם הסבר , אישורים וסימוכין  על סיבת בקשת דחיית הלימודי ולהגיש בכתב את האישורים הרלוונטיים. המכללה תקיים ועדה בעניין והסטודנט יקבל תשובה בכתב בעניין זכאות לדחיית לימודים שמירת הזכות להמשך לימודים וכדומה.  ככלל, אין על המכללה החובה להחזר כספי בשל דחיית לימודים עקב סיבות אישיות, ואולם כל בקשה לקבלת החזר כספי תובא בפני הנהלת המכללה אשר תשקול את סיבת הדחייה ו/או ההיעדרות באופן פרטני ובהתאם לנסיבות הדחייה והיא אשר תחליט על מתן החזר כספי, כולו או מקצתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בלבד. בהחלטתה תשקול הוועדה, בין היתר, את סיבת הדחייה או ההיעדרות, את השלב הלימודי שאליו הגיע הסטודנט, את הישגיו הלימודים, את משך ההיעדרות הצפויה ו/או בפועל וכיו"ב. החלטת הוועדה הינה סופית ולא יהיה אחריה מאום.   


יג.התנהגות בכיתות הלימוד והלימודים המעשיים: האכילה אסורה בחדרי הלימוד בזמן השיעורים והמכללה הינה מתחם ללא עישון בכל שטח המכללה. בלימודי און ליין , תנאי הלימוד וההשתתפות יפורסמו בהתאם להכשרה והקורס. בלימודים המעשיים ינתנו תנאי ההתנהגות והבטיחות מבעוד מועד לסטודנטים המשתתפים, זאת  בהתאם למסגרת ויהיה על הסטודנטים לעמוד בכללי ההתנהגות והביטחון ונהלי המקום. הפרת אחד מאילו תיחשב אי עמידה בתנאי הלימודים.  


יד.בחינות והגשת עבודות ומטלות:  יורשו להשתתף רק סטודנטים שיעמדו בדרישות האקדמיות של הקורס ושילמו את שכר הלימוד בהתאם לכלל התחייבויותיהם במסלולים, בקורסים ובסדנאות השונים. 


יד.1 מועדי הבחינות העבודות והמטלות : יישלחו במייל מרוכז בכל קורס. או מטלות יעודכנו בשיעורים , וחובה על התלמידים שלא הגיעו לשיעורים להשלים מידע זאת , על אחריותם.  פרסום תוצאות הבחינות יבוצע תוך חודש ממועד הבחינה אלא אם כן הייתה דחייה והיא תעודכן במייל לקורס. התוצאות  ישלחו במייל לפי תעודות זהות. בחינות שאינן בשיטת המבחן "האמריקאי" ו/או עבודות יפורסמו עד חודש וחצי ממועד הבחינה/ עבודה באותה הצורה. מטלות אחרות כגון בחנים / הגשת דוחות / תכניות טיפול  וכדומה יוגשו בהתאם לדרישות המרצים השונים בקורס ויעודכנו ברצף תכנית הלימודים. ניתן יהיה לעיין בטופס הבחינה , בתאום מראש עם במזכירות המכללה עד שבועיים מיום פרסום התוצאות. 


יד.2 ערעורים: ניתן להגיש למייל המכללה  עד שבועיים מיום פרסום התוצאות
הבחינה תתחיל ותסתיים:בשעה שנקבעה
בקשה להארכות זמן : הבקשות יוגשו בכתב עם סיבת הבקשה , אישורים ופירוט הבקשה. הניירת תידרש להישלח  עד 40 יום לפני מועד הבחינה ותשובה תישלח במייל. המכללה רשאית להחליט בהתאם לכל נושא נדון בהתאם לשיקול דעתה.


יד.3 אי הופעה לבחינה או אי הגשת עבודה/ בוחן או כל מטלה אחרת : דינה כאי ביצוע . בקשה של מועד חריג תחויב בעלות נוספת בהתאם להחלטות המכללה . 


יד.4  הוראות לנבחן: 
1.סטודנט שעמד בדרישות הקורס (כולל דרישות אקדמיות, תשלום שכה"ל וכו') זכאי לגשת לבחינה.
2.יש להיכנס לחדר הבחינה 10 דקות לפני תחילת מועד הבחינה 
3.הנבחנים לא יורשו לצאת מחדר הבחינה, אלא עם קבלת אישור מהמשגיח.
4.עם היכנסו לחדר, על הנבחן, להניח את חפציו בכניסה, להצטייד רק בחומר המותר לשימוש בבחינה, להתיישב במקום שייקבע ע"י המשגיח ולהימנע מדיבורים.
5.חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה ובסמוך לו משך כל הבחינה, חומר הקשור לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה אלא אם הותר הדבר ע"י מורה הקורס. טלפונים סלולאריים, מחשבים ניידים, מחשב כף יד וכדומה יישארו מכובים בתיק הנבחן ולא בהישג יד.
6.נבחן שנכנס לחדר הבחינה, קיבל את הטופס והחליט שלא לכתוב אותה, ציונו בבחינה יהיה "0" והוא לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה, אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה.
7.נבחן לא יכנס לחדר לאחר סגירת הדלתות, אלא במקרים מיוחדים ובהיתר מיוחד של המזכירות האקדמית.
8.יש להישמע להוראות המשגיח
9.אין לצאת מחדר הבחינה במהלך החצי שעה הראשונה והאחרונה מזמן הבחינה.
10.בתום הבחינה יחזיר הנבחן את טופס הבחינה יחד עם טפסי התשובה והטיוטות באם עשה בהם שימוש.
11.נבחן שינהג בניגוד לכללים הנ"ל ולהוראות נוהל סדרי בחינות, צפוי להפסקת בחינתו ע"י המשגיח ו/או להעמדה לדין משמעתי.


יד.5 מועדי ב' :
ייקבעו בקורסים מסוימים בהתאם להחלטות הנהלת בית הספר, כל שנה יעודכן ממידע רלוונטי . מידע בעניין יהיה למזכירות המכללה והודעה על כך תהיה לסטודנטים הרשומים לקורס. מידע על תנאי הבחינה , דרישות החומר ואפשרויות למועדי ב' ינתנו בהתאם לכל קורס ובחינה והתלמידים יקבלו על כך מבעוד מועד, בהסבר והערכות לבחינה. ניתן להתעדכן מבעוד מועד במייל או בטלפון עם מזכירות המכללה. 
זכאות לגשת לבחינות במועד ב': סטודנט שנעדר ממועד א' (בין מסיבה שאושרה ע"י המכללה ובין שלא), סטודנט שנכשל (לכל קורס והסמכה קריטריונים שונים המפורסמים בסילבוס בתחילת קורס ויופיעו גם בפרסום אודות הקורסים השונים)  במועד א' וסטודנט המעוניין לשפר ציון (במקרה זה הציון במועד האחרון הוא הקובע). על כל סטודנט שבכוונתו לגשת לבחינה במועד ב' מכל אחת מהסיבות דלעיל, להודיע למזכירות האקדמית על כוונתו ולהירשם כמי שמבקש להבחן במועד ב', עד 7 ימים לפני מועד הבחינה.זאת בכתב למייל המכללה. סטודנט המוותר מסיבה לא מאושרת על מועד א' ונכשל במועד ב', נכשל בקורס ועליו לחזור על קורס זה ולשלם שכר לימוד מלא על הקורס. סטודנט אשר ייכשל ב-2 המועדים, או ייגש רק למועד אחד וייכשל בו, או ייכשל במועד האחרון או לא ייגש כלל- דינו כדין סטודנט שנכשל בקורס כולו וייאלץ לחזור עליו, בתשלום מלא.


יד.6 מועד מיוחד:
סטודנט שלא ייגש לאחד המועדים בגין שרות מילואים או מחלה או שייעדר באישור המכללה זכאי למועד מיוחד. זכאות זו תהיה באישור מנהלת ומזכירות המכללה ולאחר הצגת המסמכים הנדרשים בלבד. במידה וסטודנט אשר אינו עומד בקריטריונים שלעיל יבקש לגשת למועד מיוחד המתקיים, יהיה רשאי, באישור חריג של הנהלת המכללה. בכל מקרה מועד מיוחד באישור חריג כרוך בתשלום של 500 ₪, המכללה רשאית לשנות בכל עת את תנאי התשלום והזכאות למועד מיוחד. זאת בהתאם לשיקוליה או בשיקולים עקב מקרים חריגים ובהתאם ליכולת ולתנאי המועד המיוחד והנדרש עבור כך מהמכללה. 


יד.7 פרסום תוצאות הבחינה/ עבודות:  30 יום מיום הבחינה. התוצאות תשלחנה בצורה מרוכזת ,  למשתתפי הבחינה ותפורסמנה במייל מהמכללה. ע"פ מספרי תעודות זהות. בחינות שאינן בשיטת "המבחן האמריקאי" כולל מבחני בית ועבודות יפורסמו בדרך הנ"ל עד 45 יום ממועד הבחינה במייל. 
עיון בבחינות: כנאמר בסעיף יד.1 
ערעורים כנאמר בסעיף יד.2  

טו. נוהל הגשת עבודות:
1.עבודה עצמית: כל עבודה המוגשת ע"י הסטודנט חייבת להיות פרי עבודתו העצמית בכל שלב משלבי הכנתה. לאחר הגשת העבודה ומבחן הבית רשאי המורה לזמן את המגיש כדי לבחון את ידיעותיו ולאמת כי העבודה הנה פרי עבודתו העצמית של הסטודנט. נוכח המורה, כי העבודה אינה פרי עבודתו העצמית של הסטודנט, יפסול את העבודה ויפנה תלונת משמעת כנגד הסטודנט והנהלת המכללה מורשית על פי שיקול דעתה לפסול עבודה בשל כך. על סטודנט שנפסלה לו עבודה יידרש לחזור על הקורס העבודה בתשלום מלא.
2.הסטודנט לא יגיש את אותה עבודה, ביותר מקורס אחד במהלך לימודיו בבית הספר
3.על אחריות הסטודנט להשאיר בידיו העתק של העבודה ובחינת הבית שהגיש.
4.מועד ההגשה: יש להגיש את עבודות הקורס ויתר המטלות שנקבעו עד למועד שהוגדר, עודכן ופורסם. באם סטודנט ירצה לבקש איחור בהגשת יבודה יעשה זאת עד 14 ממועד הנקבע להגשת העבודה.  ויקבל תשובה עד 7 ימים ממועד הגשת העבודה.  במקרה של איחור בהגשה אשר יעלה על 45 יום מהמועד שנקבע, ולא ניתן על כך אישור, יחויב הסטודנט לחזור על הקורס בעלות מלאה. בכל מקרה רשאית המכללה לא לאשר איחור בהגשת העבודה ודין איחור בהגשת העבודה כדין אי הגעה לבחינה או עמידה בחובות הקורס ויהיה על הסטודנט לחזור על הקורס בתשלום מלא.
5.העבודה או מבחן הבית יהיו על סמך ההנחיות לכתיבתה כפי שיפורסמו ע"י מנחי הקורס.
6.העבודות ומבחני הבית צריכות להיות מוגשות על פי כללי ה APA .
7.איחור בהגשת עבודה יעשה באישור הנהלת המכללה בלבד וינתן בכתב 


טז. הערכת סטודנט ומעקב אחר התקדמותו: 
במחלקה להכשרת מטפלים , במסלולי הלימוד והתכניות הכשרה , ייערך מעקב אישי אחר התקדמות והתפתחות כל סטודנט. וכל שנה צוות ההוראה יערוך הערכה.  ההערכה תכלול בדיקה אחר : נוכחות בשיעורים, ביצוע מטלות, בחנים, מבחנים, עבודה אישית, התנהגות, חוות דעת מורים והשתתפות בקורס. בסוף כל שנה נערכים סיכום והערכה של הסטודנט ע"י המרצים בקורסים השונים. אילו נשמרים בתיק האישי  ומרכיבים תמונת מדד עדכנית על מצבו, הישגיו והתקדמותו של הסטודנט. האינפורמציה בתיק האישי חסויה, ועומדת לשימוש ההנהלה וצוות ההוראה בלבד. באם יעלה צורך יוזמן הסטודנט למפגש הערה ושיה אישית עבור בחינה משותפת של המצב. אל מפגש הערכה יזומן בכתב ממילל המכללה. סטודנט שהישגיו יהיו נמוכים- יובא תיקו לדיון בפני הועדה האקדמית בבית הספר שתדון בהמשך דרכו בלימודים. למען הסר ספק יובהר ויודגש כי תנאי לזכאות לקבלת תעודה היא סיום מלוא החובות האקדמיים, המנהליים והכספיים של הסטודנטים כלפי המכללה – לרבות עמידה בבחינות והציונים, הגשת עבודות, קבלת ציונים ונוכחות כנדרש, השתתפות ועמידה בהצלחה בלימודים מעשיים ועמידה ביתר תנאי המכללה, כמפורט בתקנון זה וכנדרש עפ"י הנחיות ונהלי המכללה. 

יז.ציונים:
א.באחריות הסטודנט לבדוק בעצמו מהו הציון שקיבל בכל מבחן. הציונים יפורסמו על לוח הציונים וישלח מייל מרוכז למשתתפי הקורס.
ב.ציון המעבר נקבע על יסוד מרכיבים שונים כגון- מבחנים שבועיים, מבחני ביניים, הגשת תרגילים, בחינות עיוניות, בחינות מעשיות עבודות ונוכחות.
ג.ציון עובר במבחנים מפורט בדף מטלות ודרישות הקורס.
ד.על מנת לקבל ציון "עובר" בקורס , לעלות לשנה עוקבת או לקבל תעודת "מוסמך" בקורס, סדנה או מסלול יהיה על הסטודנט לעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים בתקנון זה ולעמוד בכל הקריטריונים של קורסים אותו הוא צריך לעבור וזאת ע"פ הקריטריונים של כל קורס בנפרד שיפורסמו בסילבוס של תחילת הקורס. המכללה תהיה רשאית לסרב להעביר סטודנט קורס, סדנה או להסמיך אותו במסלולים זאת ע"פ שיקול דעתה בנוגע לכל עניין או סטודנט בהתאם לדרישות הלימודים והתקנון. 


יח. חזרה על קורס/שנת לימודים עקב אי עמידה בתנאים: 
ידוע לתלמיד כי אם לא עמד בתנאי הקורס יאלץ לעבור את כל שלבי הראיון ותנאי הקבלה מחדש. או להגיע כנקבע למפגש הערכה והתאמה.  המכללה שומרת לעצמה את שיקול הדעת אם לאפשר לתלמיד שלא עמד בדרישות הקורס, המכללה והתקנון זכאות לחזרה על קורס או שנת לימודים. ואם יאושר לו , יהיה עליו לעמוד בתנאים המלאים וכן לשלם את התשלום שיקבע (ע"פ שכר לימוד/ עלות קורס וכדומה).


יט.בקשת סטודנט להשתתפות בקורסים חדשים: 
סטודנט מן המניין או בוגר המכללה אשר ירצו להירשם למחלקות השונות ו/או לקורסים הכשרות או פעילויות חדשות  שאינן כלולים בתוכנית הלימוד אליהם נרשמו ולומדים בה  או  סיימו  את לימודיהם , יהיו זכאים להרשם ע"פ דרישות הלימודים לכל פעילות או הכשרה ולשלם מחיר מלא עבור כך, אלא אם נקבע אחרת ופורסם בפרסומי הפעילויות וניתן מחיר מיוחד לבוגרי המכללה. יהיה עליהם לעשות תהליך הרשמה מלא  ותשלום ע"פ תנאי ההרשמה ועמידה בכל חובות הלימודים, התקנון והקורס. המכללה תהיה רשאית, בגין אי עמידה באחד מתנאי ההשתתפות להפסיק את הלימודים וזאת ללא החזר כספי. 

כ. הפסקת לימודים: בית הספר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את לימודיו של סטודנט שחרג מכללי התקנון או מכל סיבה שהיא וזאת על פי כללי התקנון והמכללה. הודעה על כך תינתן בכתב ממייל המכללה ו/או תעשה פגישת הערכה ושימוע בהתאם לחוקים ולשיקולי המכללה. 

כא. דמי רישום: ביטול ההרשמה והחזר בגין דמי רישום יתאפשר תוך 14 יום בלבד ממועד התשלום ובתנאי שטרם עבר מבחן או ראיון התאמה. הבקשה תשלח בכתב למייל המכללה.  לאחר פרק זמן זה, לא יינתן החזר מכל סיבה שהיא. האמור תקף לגביי כל פעילויות המכללה. באם דמי הרישום שולמו ב14 יום טרם הפעילות ,ביום הפעילות/ תחילת הפעילות , אז לא יהיה החזר דמי רישום. ואילו יחשבו כדמיי טיפול ולא דמי רישום.באם המכללה ביטלה או דחתה קורס , חובתה של המכללה בהחזר דמי הרישום באם שולמו.

כב. דגשים והבהרות בעניין רישום ואישור קבלה ללימודים/ דחיית מועמד לקבלה ללימודים במכללה: 

א. אישור על הקבלה ללימודים/ או דחיית הבקשה לקבלה ללימודים ישלח במייל מהמכללה בטווח של 30  יום ממועד סיום תהליך הרישום, מילויי הטפסים והראיון

בהתאם לדרישות הגשת המועמדות לגביי כל פעילות באופן ייחודי- אשר פורסם במידע אודות הפעילות 

ב. גם לאחר אישור המכללה על הקבלה ללימודים, זאת יעשה במייל מהמכללה,  על הנרשם לעמוד בכל תנאי ההרשמה המלאים  כתנאי להתחלת לימודים במסלול אליו התקבל 

ג. אי קבלה ללימודים/ דחיית בקשה להתקבל ללימודים: אין על המכללה לנמק אי קבלה ללימודים / דחיית בקשה של מועמד להתקבל - אלו שיקוליה הבלעדים

ד. בכל עת רשאית מכללת לבונה לשנות את תנאי הקבלה, דרך ותהליך ההרשמה בתכניות הלימוד השונות

כג. הפסקת לימודים: 

  1. הפסקת לימודים/חידוש לימודים: החזר התשלום בסעיפים שלהלן מתייחס לשכר הלימוד – ראה הוראות פרק ביטול לימודים.

  2. הפסקת לימודים: סטודנט שמסיבה כלשהי מעוניין להפסיק את לימודיו בביה"ס, יפנה להנהלת המכללה בכתב ויודיע על כוונתו. ההודעה תימסר ע"י הסטודנט באחת משתי הדרכים- או בדואר רשום לכתובת שניתנה לו על ידי מזכירות המכללה מראש  או במסירה אישית למזכירות המכללה.

  3. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי: מיוחד וממושך, שאינו מאפשר המשך לימודים תקינים במשך 21 יום לכל הפחות יש לפנות מיידית למכללה בכתב ובצירוף מסמכים רלבנטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף לתקנות המכללה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים. כנאמר מעלה, בדרכים המפורטות בסעיף 3 

  4. הפסקת לימודים ביוזמת המכללה: מבלי לפגוע ו/או לגרוע מהאמור בתקנון זה, המכללה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להודיע לסטודנט על הפסקת לימודיו, עקב אי התאמה לימודית ו/או  אי עמידה בהוראות ונוהלי המכללה ו/או אי עמידה בכללי התקנון ו/או בשל חובות כספיים למכללה שלא סולקו בתוך 30 ימים ממועד מתן התראה בכתב.

  5. הפסקת/אי פתיחת קורס ביוזמת המכללה: מכללת לבונה – נעמי דוד שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. ועל אף שפורסמו במדיות השונות ועל אף שהעשתה הרשמה לפעילות או ההכשרה. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת. במקרה שכזה, באם שולמו דמי רישום המכללה מתחייבת להחזירם בהעברה בנקאית/ העברת אשראי  לאחר מסירת פרטי חשבון הבנק להעברה.  

  6. מכללת לבונה – נעמי דוד שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים ותכניות הלימודים, בלי למסור על כך הודעות אישיות.

  7. במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף-על-פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה למכללה. שינויים בלתי צפויים אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי המכללה.

  8. המכללה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ודמי ההרשמה ששולמו.

כד. ביטול לימודים/ מדרג החזרים

1.בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, תקנותיו ו/או צוויו. באם בקשת הביטול תתקבל בתוך 14 יום מיום ההרשמה, ובלבד שהביטול עד 7 ימי עסקים מתחילת הקורס, יחויב המבטל ב-5% משכר הלימוד המלא בקורס/סדנא/בשנת הלימודים

2.במקרה של ביטול לימודים לאחר 14 יום ועד לחודש לפני תחילת הלימודים- יוחזר שכה"ל, באם שולם, בניכוי של 10%. 

.במקרה של ביטול בתקופה של חודש לפני תחילת הלימודים ועד תחילתם- יוחזר שכר הלימוד, באם שולם, בניכוי של 25%.

3.במקרה של ביטול לימודים בתקופה מיום תחילת הלימודים ועד 30 יום מתאריך פתיחת שנה"ל: יוחזרו 50% משכה"ל

4.במקרה של ביטול לימודים לאחר 30 יום ממועד תחילתם - לא יוחזר שכר הלימוד, גם אם התלמיד לא השתתף בקורסים/סדנאות/במסלולים השונים בפועל. מועד ביטול הלימודים הוא המועד בו התקבלה על כך ההודעה בכתב למזכירות המכללה.

5.מודגש בזאת , כי במחלקה ללימודי חוץ בה מתקיימות פעילויות קצרות מועד , בקורסים קצרי מועד , עד פחות משנ"ל יחול חוק הגנת הצרכן בו ניתן יהיה לבטל 14 יום טרם מועד תחילת הפעילות הלימודית. (ראה סעיף כ"ו -1) . מודגש בזאת כי בפעילויות עד 3 ימי פעילות לימודית (סמינרים, ימי עיון, הרצאות, סדנאות וכדומה) לא ניתן יהיה לבטל את ההרשמה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי גם 14 יום ממועד תחילת הפעילות. מקרים חריגים ידונו ע"י הנהלת המכללה בכפוף לתקנון וזאת בהגשת בקשה בכתב בלבד

6. סדנאות יום / סמינרים/ ימי עיון/ הרצאות און ליין/ סדנאות סופש "פעילויות" להלן 

א. ע"פ חוק הגנת הצרכן עד 14 יום ממועד הפעילות התשלום יוחזר 

ב. במהלך 14- 7  ימים לפני מועד הפעילות יוחזרו 50% מעלות הפעילות 

ג. מ7 ימים טרם הפעילות לא יוחזר סכום הפעילות 

כללי ביטול ותשלום אלו חלים גם על המשלמים בצמוד למועד תחילת הקורס או במועד פתיחת הקורס במקרים חריגים

נעמי דוד
נעמי דוד

הודעות למכללה

1. בקשת ביטול הרשמה תוגש בכתב בלבד

2. המועד הקובע הנו מועד קבלת הבקשה בכתב במשרדי המכללה

יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר או בפקס וכן את אישור המשלוח. המכללה לא תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון: אישור משלוח פקס, דף פרוט שיחות מ"בזק" או אישור על דואר רשום). באישור או בדף הפירוט חייב להופיע המספר של פקס המכללה. אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש. המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב.


כו. תקנון משמעת
1. הגדרות:
א."בית הספר" או "המכללה"- נעמי דוד - מכללת לבונה לרפואה משלימה ושיקומית לבעלי חיים. כתובת המכללה תוצג בכל תחילת שנת לימודים. בית הספר כולל את כתובת המכללה לרבות גופים או מוסדות הנמצאים בשליטתו או בפיקוחו או מסונפים אליו כולל כלביות, חוות, עמותות וכו'.
ב."מורה" או "אסיסטנט" או "עוזר הוראה"- כל מי שממלא תפקיד הוראה, הדרכה או תרגול בכל המסלולים.
ג."עובד"- כל מי שמועסק ע"י בית הספר או בשירותו ואיננו מורה.
ד."עבירת משמעת"- עבירה על כללי המשמעת שייקבעו ע"י הנהלת בית הספר ויפורסמו מעת לעת בדרך המקובלת, לרבות ניסיון שידול או סיוע לעבור עבירה כאמור.
ה."הממונה על המשמעת"-  מנהל בית הספר ובאי כוחו.

2. כללי משמעת:
סטודנט חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאים:
א.לשמור על כבוד בית הספר ועל כבוד עובדיו האקדמיים, עובדיו המנהליים, מוריו, תלמידיו ואורחיו: להימנע מפגיעה בשלומם, בגופם וברכושם ולהתנהג בצורה ההולמת את היותו תלמיד בית הספר לרפואה משלימה ורפואה סינית וההולמת את עקרונות החוק והמוסר הציבורי.
ב.למלא בנאמנות את כל החובות מבחינת הלימודים, המשמעת וכדומה, כפי שהם חלים על הסטודנטים לפי תקנון בית הספר ונהליו.
ג.לציית להוראות רשויות בית הספר, עובדיו האקדמיים ועובדיו המנהליים, הניתנות עקב ובקשר למילוי תפקידם.
ד.לשמור על רכוש בית הספר ועל הניקיון והסדר בתחומו ובתחום כל המוסדות והמסגרות המסונפים אליו ובפיקוחו כגון כלביות, חוות, עמותות וכד'.

ה. חל איסור מוחלט על תלמידי מכללת לבונה –נעמי דוד לטפל שלא במסגרת הלימודים, לפני קבלת תעודת הסמכה.

3.עבירות משמעת:
עבירת משמעת היא אחת העבירות שנעברה ע"י התלמיד ומפורטת להלן:
א. התנהגות הפוגעת בכבוד בית הספר, ברכושו או בפעילותיו.
ב.הפרעה להוראה, מחקר או עבודת בית הספר, או הפרעה אחרת לכל פעילות שאושרה ע"י רשויות בית הספר וכן סיוע לכל הפרעה כזו.
ג.התנהגות שאינה הולמת סטודנט, בין בהימצאו בין כתלי בית הספר ובין ויימצא בכל מקום אחר בתוקף היותו תלמיד, כגון- פעילויות המיועדות להכשרת עובדים אקדמיים/ מטפלים או תלמידים, תכניות להכשרות מעשיות, סיורים לימודיים, פעילות ציבורית, מחויבות חברתית, כלביות, חוות עמותות וכדומה
ד.התנהגות הפוגעת בכבודם, בגופם או ברכושם של העובדים האקדמיים, המנהליים, תלמידים  או אורחים של בית הספר. לצורך סעיף זה תיחשב גם הסתה לגזענות כלפי עובדי בית הספר, מורים ותלמידים כהתנהגות שאינה הולמת את כבוד בית הספר או מעמד של תלמיד.
ה.הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודת גמר או עבודה אחרת, המוטלת על הסטודנט בתוקף לימודיו, כולל סיוע לאחר לעשיית מעשה זה.
ו.מסירת ידיעה כוזבת ביודעין לרשויות בית הספר, מוריו או עובדיו או הסתרת מידע ביודעין, או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות בבית הספר או בקשר לימודים בו.
ז.אי ציות להוראות של רשויות בית הספר ובכלל זה לעובדיו האקדמיים ועובדיו המנהליים, שניתנו במסגרת מילוי תפקידיהם, כולל אי ציות להוראות כאמור, גם אם ניתנו מחוץ לתחומי בית הספר.
ח.פגיעה ברכוש ספריית בית הספר ובכלל זה גניבת ספרים, תדפיסים, חומר אודיו-ויזואלי או כל חומר אחר, הוצאתם ללא רשות, השחתתם, העלאת/פרסום חומר לימודי באינטרנט ללא אישור ההנהלה, הפרת תקנון או נהלי הספרייה וכל עבירה אחרת הקשורה לשימוש בשרותי הספרייה ובית הספר.
ט.הפרת התקנה האוסרת עישון בתחומי בית הספר, פרט למקומות המסומנים המיועדים לכך, מחוץ לכותלי הבניינים בלבד.
י.אי הופעה בפני רשויות המשמעת, או סירוב להעיד בפניהם.
יא.מתן עדות שקר או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות בית הספר ורשויות המשמעת, או סירוב להעיד בפניהם.
יב.אי מילוי חלקי או מלא של החלטה שניתנת ע"י רשויות המשמעת או רשויות בית הספר.
יג. התנהגות הנוגדת את החוק או עקרונות המוסר הציבורי, וכן כל התנהגות שיש עמה קלון וכן מתן צו בבית – משפט ו/או הרשעה בבית – משפט בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שלפי הדין או לפי מהותה או נסיבותיה אינם מאפשרים ו/או לא יאפשרו המשך לימודים במכללה ו/או את ההסמכה שלשמה מתקיימים הלימודים.
יד.התנהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה, השתתפות בתגרה או התנהגות אלימה פיזית, כלכלית, רגשית, חברתית וכדומה בתחומי בית הספר במסגרות המסונפות אליו ובכל המדיות של המכללה, כולל פייסבוק, אתר, פורומים עיתונות וכדומה, זאת כלפי בני אדם ובעלי חיים.  
טו.שימוש ברכוש בית הספר לצרכים פרטיים ללא אישור מוסמך. פריצה או השגת גבול לבית הספר או לרכושו במבנה בית הספר או במסגרות המסונפות אליו.
טז. הוצאת דיבה על בית הספר, על מוריו, תלמידיו מסגרות המסונפות אל בית הספר וכד'.
יז. הטרדה מינית או התנכלות, כמפורט בנספח לתקנון זה כתקנון לעניין הטרדות מיניות וכנדרש לפי חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998 ותקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח – 1998 אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה ואשר יהוו עבירת משמעת חמורה.  


4. העונשים:
סטודנט שנמצא אשם בעבירת משמעת, צפוי לאחד או יותר מהעונשים הבאים:
א. אזהרה.
ב. נזיפה.
ג. נזיפה חמורה.
ד. פסילת הסטודנט מקבלת פרס לימודים, הנחה בשכ"ל, הלוואה או מלגה, אם וכאשר תהיינה האופציה לכך.
ה.פסילת בחינה בה נבחן הסטודנט.
ו. פסילת עבודת בית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.
ז. איסור לגשת לבחינה או בחינות במועד או מועדים מסוימים.
ח. עיכוב מתן תעודה, או מתן אישור המעיד על לימודי הסטודנט למשך התקופה שתיקבע.
ט. מניעת שימוש במתקני בית הספר, כולל אלה המסונפים אליו, לתקופה שתיקבע.
י. ביטול שנת הלימודים השוטפת או חלקה.
יא. הרחקה מבית הספר לתקופה מוגדרת.
יב. הרחקה מבית הספר לצמיתות.
יג. ביטול זכויות או הכרה בהישגים לימודיים, שנרכשו כתוצאה ממרמה, לרבות שלילת הזכות לקבלת תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.
יד. עונש על תנאי: התנאי הוא שהסטודנט לא יעבור עבירה או עבירות מסוימות בתקופה מוגדרת, שלא תפחת מסמסטר ולא תעלה על 3 שנים.

5. שמירת זכויות:
א. סמכותן של רשויות השיפוט (להלן) לדון ולפסוק בעבירות משמעת, אינה שוללת סמכותם של מורה או עובד לתת הוראות או לנקוט בצעדים- שבגדר סמכותם- לשם מניעת הפרעות מצד סטודנט למהלך התקין של הלימודים, בחינות או כל פעילות אחרת במסלול הלימודים.
ב. אין בהוראות תקנון זה כדי לפגוע בסמכותו של מורה, או עובד, הנובעת מהוראות אחרות של תקנוני המסלול הלימודי, או מכוח נוהג, לרבות סמכויות מורה או עובד המסלול הלימודי לעכב מתן ציון, לפסול עבודה, לדחות בדיקת בחינה או עבודה או להוציא סטודנט מכיתה במקרה של הפרעה.
ג. הסמכות לקיים הלכים משמעתיים לפי תקנון זה, אינה נשללת ע"י האפשרות של קיום הליכים בביהמ"ש, נגד הסטודנט הנתבע, או ע"י קיום הליכים כאלה, או ע"י פס"ד כלשהו בהליכים אלה.

6. רשויות השיפוט:
רשויות השיפוט הנן: 
יש לקבוע את ועדת המשמעת כרשות השיפוט וזכות ערעור בפני מנהל  ביה"ס 
א. ועדת משמעת
ב. ערעורים על קביעת ועדת המשמעת

כל בעיית משמעת תובא בפני מנהל בית הספר שבסמכותו להחליט באם לכנס את אחת מרשויות השיפוט או לדון בתלונה כדן יחיד. בסמכותו של מנהל בית הספר להאציל סמכות זו לאחר, ע"פ שיקול דעתו.
 
7. פרסום:
הממונה על המשמעת או  ועדת המשמעת רשאים להחליט על פרסום פסק דין שניתן על ידם, על לוח המודעות של בית הספר, תוך ציון שמו של מפר התקנון או בעילום שם.

כז. סדרי בטחון:

א.חפצים חשודים:
חפץ עזוב ללא בעלים הוא בבחינת חפץ חשוד, עם גילוי חפץ נטוש יש להרחיק אנשים מסביבתו ולהזעיק מיד את כוחות הביטחון. יש לנסות לאתר את בעל החפץ בסביבה הקרובה.


ב.שמירה על רכוש אישי:
אין להשאיר תיקים או מסמכים ללא השגחה הן בתחום בית הספר והן במסגרות המסונפות אליו. יש לדווח למזכירות על כל מקרה של גניבה או אובדן רכוש בתחום בית הספר. בית הספר לא יהיה אחראי על אובדן, גניבה או נזק לרכוש האישי.
ג.אבדות שנמצאו בתחום בית הספר
המוצא אבדה ואינו מאתר את בעליה, ימסור אותה לצוות המורים/עובדים הנוכח בבית הספר או במסגרות המסונפות לה או במזכירות בית הספר.

כח. אי קיום יחסי עובד – מעסיק: מובהר בזאת כי בין המכללה לבין התלמידים אין ולא מתקיימים יחסי עובד – מעסיק. אין באמור כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכות המכללה להעסיק במסגרתה תלמידים או בוגרים, בין בהעסקה ישירה ובין כנותני שירותים, אך זאת במסגרת הסכם מסודר בכתב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המכללה ובהתאמה לנהליה וצרכיה.      

 כט. בוגרים של המכללה

א. לאחר קבלת תעודת הסמכה ממכללת לבונה, הן במסלולי הלימוד לרפואה סינית והן בקורסים קצרים, מכללת לבונה איננה לוקחת אחריות בשום דרך וצורה על התנהלותם האישית של הבוגרים.

ב. ידוע וברור לכל בוגר/ת של המכללה, הן במסלולים לרפואה סינית והן בקורסים השונים, כי האחריות המקצועית חלה עליהם בלבד

ג. מטעמי נדיבות מכללת לבונה מפרסמת באתר את בוגרי המסלולים לרפואה סינית אשר קיבלו הסמכה. ידוע וברור כי זוהי מחווה של רצון טוב ומכללת לבונה רשאית בכל רגע נתון להסיר פרסום זה מכל סיבה שתבחר בכך ולא תהיה לאף בוגר/ת טענה כלשהי בעניין.

אתר מכללת לבונה והמדיות השונות שלה הינן פרטיות ומכללת לבונה רשאית בכל רגע נתון להסיר, לשנות, או להציע לבוגריה פרסום בתשלום ולא תהיה טענה לאף בוגר/ת בעניין פרסומו או אי פרסומו באתר או במדיות השונות של מכללת לבונה.

ד. ברור, ידוע ומוסכם כי בוגר מכללת לבונה שסיים את מסלולי ההכשרה לרפואה סינית בתחום חיות בית או בתחום סוסים ישתמש בתעודה אותה קיבל אך ורק לעיסוק בתחום ההסמכה ומודגש בזאת כי בוגר לא ישתמש ולא ינצל את התעודה אותה קיבל לעסוק בתחומים בהם התעודה אינה מסמיכה אותו. כל שימוש בתעודת ההסמכה שלא למטרות טיפול בבעלי החיים בהם הוסמך לטפל ייחשב כשימוש לרעה ופגיעה בשמה הטוב של מכללת לבונה, שתהיה רשאית במקרה זה לפנות בכל אמצעי, כולל דין, באם יתגלה שימוש לרעה שכזה. 

ה. באם ייוודע למכללת לבונה כי בוגריה עושים שימוש בתעודה שניתנה להם על ידה, באופן שאיננו מוסרי ונוגד את כללי האתיקה של איש טיפול/ מרפא/ רופא סיני , ומנצלים את התעודה שניתנה להם ואת הכשרתם בצורה שיכולה לגרום נזק לכל יצור חי (אדם או בעל חיים), ו/או משתמשים בהכשרתם והתעודה אשר ניתנה להם על ידי מכללת לבונה ועוסקים בתחזות בתחום אשר אינו כולל את הכשרתם ו/או ישתמשו בתעודה שניתנה להם עבור מטרות לא ראויות ואף מסכנות ויכולות להיות בעלת פוטנציאל פגיעה  - במצב זה מכללת לבונה רשאית להסיר את פרסום אדם זה מרשימת בוגריה במדיות השונות, באם הם רשומים בהם כבעלי הסמכה מהמכללה,  ובנוסף לפנות לגורמים הרלוונטיים וליידע אותם בעניין. זאת באם ייוודע למכללת לבונה כי התנהלות זו של בוגר/ת יכולה לגרום לנזק או סיכון חיים. (גורמים רלוונטים - הלשכה לרפואה סינית/ עמותות/ ארגון הווטרינריים/ ו/או כל ארגון אחר או גוף פרטי אשר מכבד את ההכשרות שניתנות במכללת לבונה על התמחויותיהם השונות- והקשר עמו נוצר מתוך הכשרתו של הבוגר על ידי מכללת לבונה). יידוע זה של הארגונים הנ"ל לא ייחשב כהוצאת דיבה אלא כגילויי נאות ומתוך כוונה להקטין סיכונים בעקבות הנ"ל. 

ל. הטרדות מינית והתנכלות:  כמפורט בנספח לתקנון
סטודנט/ית אשר רואים עצמם קורבן להטרדה מינית ו/או התנכלות על רקע זה, מתבקש/ת לפנות למנהל בית הספר בכתב למייל המכללה עם הסבר ורקע. 
כל פנייה תיבדק ויוחלט על המשך טיפול באירוע במסגרת רשויות השיפוט שנקבעו בתקנון זה. מנהל בית הספר באם לא הוא על נציב פניות בנושא ויעודכן על כך באתר בית הספר.
נספח לתקנון מכללת לבונה – נעמי דוד
נספח לתקנון לפי החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים; אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין, החל בכניסתו לתוקף של חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, ביום כ"ט באלול תשנ"ח (20 בספטמבר 1998).
הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסים בין המכללה, מנהליה, אנשי הסגל, מועסקיה, נותני השירותים לה, התלמידים וכיו"ב ובין התלמידים לבין  עצמם, ועומדות בניגוד למדיניות המכללה, והיא לא תשלים עמן. 
תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק ותקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות על פיו, החוק והתקנות הם הקובעים, וניתן לעיין בהם, כאמור בסעיף 11 לתקנון זה. 
 
מה יש בתקנון זה? 
חלק        סעיפים
א'        4-1        מהן הטרדה מינית והתנכלות (ו"מסגרת היחסים במכללה") 
ב'        6-5        התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות (עבירה פלילית, עילה לתביעה בנזיקין) 
ג'        8-7        מדיניות המכללה ואחריותה 
ד'        11-9        מניעת הטרדה מינית והתנכלות
ה'        12        מה לעשות אם הוטרדת מינית או אם התנכלו לך?
ו'        18-13    הליך תלונה במכללה וטיפול באחריות המכללה
ז'        21-19    שונות:    עובד קבלן כוח אדם המועסק אצל אדם אחר (סעיף 19); 
מעביד המעסיק 25 עובדים או פחות (סעיף 20); 
עיקר ההוראות המשמעתיות לענין הטרדה מינית והתנכלות (סעיף 21). 
חלק א': מהן הטרדה מינית והתנכלות? 
1.    מהי הטרדה מינית? 
(א)    אם כי ברוב המקרים הטרדה מינית נעשית על ידי גבר כלפי אישה, הטרדה מינית יכולה להיעשות הן על ידי גבר והן על ידי אישה, כלפי גבר או אישה; והחוק מכסה את כל האפשרויות האלה. 
(ב)    על פי חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות, ואלה הן :

(1)    סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני. 
לדוגמה: מעביד המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים אתו יחסי מין. 
(2)    מעשה מגונה. 
לדוגמה: תלמיד הנוגע בתלמידה לשם גירוי מיני או החושף את עצמו בפניה, בלא הסכמתה. 
        (3)    הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. 
ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים האלה: 
I - ניצול של יחסי מרות. 


לדוגמה: מנהל המנצל יחסי מרות כלפי מזכירתו. 

[1] על פי סעיף 7(ה) לחוק למניעת הטרדה מינית, מעביד שחלה עליו חובת פרסום תקנון (מעביד שמעסיק יותר מ-25 עובדים) חייב לערוך בתקנון לדוגמה את ה"התאמות הנדרשות". בתקנה 8 לתקנות יש גם התייחסות להתאמות שמעביד חייב לערוך בתקנון לדוגמה. יודגש כי ההגדרות "הטרדה מינית", "התנכלות" ו"מסגרת יחסי עבודה" המופיעות בתקנון לדוגמה מובאות מהחוק, ולכן אין מקום לערוך בהגדרות אלה "התאמות" כל שהן. הדוגמאות, לעומת זאת, אינן מצויות בחוק, ולכן ניתן להתאים אותן להקשר המיוחד של כל מעביד ועובדיו.

II - ניצול של יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול בקטין, בחסר ישע[1] או במטופל.

לדוגמה: מורה המנצל יחסי מרות או חינוך כלפי תלמיד; עובד במכללה המנצל יחסי תלות של סטודנט.

(4)   התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן.

לדוגמה: התייחסות חוזרת לפן המיני במראהו של אדם, למרות הבהרותיו שהדבר מפריע לו.

ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שסויגו בפסקה (3) לעיל.

(5)   התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם, בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

(ג)   אי הסכמה

(1)   ככלל אדם צריך להראות שהוא אינו מסכים למעשה של הטרדה מינית; חובה זו אינה חלה לגבי אלה:

I - סחיטה (פסקה (ב)(1) לעיל);

II - התייחסות מבזה או משפילה (פסקה (ב)(5) לעיל);

III - ניצול של יחסי מרות במכללה בין המטריד לבין המוטרד (לגבי המעשים בפסקאות (ב)(3) ו-(4) לעיל);

IV - ניצול יחסי מרות, תלות חינוך או טיפול - של קטין, חסר ישע (לגבי מעשים בפסקאות (ב)(3) ו-(4) לעיל);

V - ניצול תלות, במסגרת טיפול נפשי או רפואי - של המטופל במטפל (לגבי מעשים בפסקאות (ב)(3) ו-(4) לעיל).

(2)   אי הסכמה מראים בין במילים ובין בהתנהגות שאינן משתמעות לשתי פנים.

 

2.מה אינו הטרדה?

למרות ניסיון המחוקק להגדיר בצורה מפורטת מהי הטרדה מינית, מטבען של ההגדרות שתמיד ייוותר תחום אפור. לדוגמה, קשה להגדיר מראש כל מה שייחשב להתייחסות "מבזה" או "משפילה" ביחס למינו או למיניותו של אדם. עם זאת, האיסור על הטרדה מינית איננו איסור על חיזורים הנעשים ברוח טובה ובהסכמה הדדית.

3. מהי התנכלות?

(א)  על פי חוק למניעת הטרדה מינית, וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 [2] התנכלות היא כל אחד מאלה, אם המעשה מתבצע במסגרת יחסי עבודה:

 

[1] המונח "חסר ישע" מוגדר בחוק למניעת הטרדה מינית בדרך של הפניה לסעיף 368א לחוק העונשין, תשל"ז-1977. בסעיף זה, "חסר ישע" מוגדר כדלקמן: "מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו".

[2] המונח בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה הוא "פגיעה על רקע הטרדה מינית". מאחר שפגיעה על רקע הטרדה מינית היא סוג של "התנכלות", תקנון זה מתייחס גם להתנהגות האסורה על פי סעיף 7 האמור כ"התנכלות".

[1] המונח "חסר ישע" מוגדר בחוק למניעת הטרדה מינית בדרך של הפניה לסעיף 368א לחוק העונשין, תשל"ז-1977. בסעיף זה, "חסר ישע" מוגדר כדלקמן: "מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו".

[1] המונח בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה הוא "פגיעה על רקע הטרדה מינית". מאחר שפגיעה על רקע הטרדה מינית היא סוג של "התנכלות", תקנון זה מתייחס גם להתנהגות האסורה על פי סעיף 7 האמור כ"התנכלות".

(1) מעביד או ממונה מטעמו (ולעניין זה – מי מטעם המכללה) פוגע בעובד או בדורש עבודה (ולעניין זה – סטודנט) - כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית.

ואולם לגבי הטרדה מינית מהסוג של הצעות חוזרות בעלות אופי מיני והתייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, די שמקור הפגיעה יהיה הצעה אחת בלבד או התייחסות אחת בלבד.

דוגמאות:

מורה המונע את הצלחתה של תלמידה עקב סירובה להצעתו החד-פעמית למגע מיני.

(2) מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה - כאשר מקור הפגיעה הוא תלונה על התנכלות כאמור בסעיף זה או תביעה משפטית בשל התנכלות כאמור.

(3) מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה - כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או תביעה משפטית על התנכלות כאמור בסעיף זה.

לדוגמה: עובדת מסרה עדות בקשר להתנכלות כלפי עובד אחר; המעביד או הממונה מרעים את תנאי העבודה שלה בשל כך.

(ב) הגנת תלונת שווא/ תביעת שווא

במשפט על התנכלות כאמור בפסקה (א)(2) או (3) - יוכלו המעביד והממונה לטעון להגנתם כי העובד או דורש העבודה ידע כי התביעה או התלונה הוגשו על סמך פרטים שאינם  נכונים.

4.מהי "מסגרת היחסים במכללה"?

על פי חוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית או התנכלות ב"מסגרת היחסים במכללה" מתקיימת בכל אחת מ-4 נסיבות אלה:

(1) במקום הלימודים;

(2) במקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המכללה;

דוגמאות:

כיתות הלימוד שבהם מתקיימים לימודים מטעם המכללה;

 

מסעדה שבה מתקיימת מסיבה מטעם המכללה לתלמידיה.

(3) תוך כדי הלימודים במכללה;

לדוגמה: נסיעה הנעשית בזמן הלימודים במסגרת הלימודים, כגון לשם לימודים מעשיים מחוץ למכללה.

(4) תוך ניצול מרות ביחסים עם המכללה בכל מקום שהוא (כגון בביתו של מורה או תלמיד).

חלק ב': התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות

5. הטרדה מינית והתנכלות הן בלתי חוקיות

(א) הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני מהוות התנהגות בלתי חוקית הפוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים.

(ב) הטרדה מינית והתנכלות מהוות (על פי חוק למניעת הטרדה מינית, ולענין התנכלות - גם על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1998 –

 

(1) עבירה פלילית, היכולה לגרום למאסרו של המטריד או המתנכל או לחייבו בקנס;

(2) עוולה אזרחית, שבגינה ניתן להגיש תביעה משפטית; בתביעה כזו ניתן לתבוע פיצוי כספי וסעדים אחרים, קבועים או זמניים, מהמטריד, מהמתנכל, ובמקרים מסוימים - מהמעביד של אלה.

6. הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת[1]

הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת, שעליה יכול המטריד או המתנכל להתחייב בעונש משמעתי.

חלק ג': מדיניות המכללה ואחריותה

7.הטרדה מינית והתנכלות נוגדות את מדיניות המכללה

הטרדה מינית והתנכלות פוגעות במכללה, ועומדות בניגוד למדיניותה, והיא לא תשלים עמן.

8.        אחריות המכללה

(א) נוסף על איסור החל על המכללה, כעל כל אדם, להטריד ולהתנכל, החוק מטיל עליה אחריות מיוחדת על מעשיהם של עובדיה ושל ממונים מטעמה, במסגרת יחסים עם המכללה; המכללה צריכה לנקוט אמצעים סבירים, כמפורט בתקנון זה, משלושה סוגים:

(1) מניעת הטרדה מינית והתנכלות (ר' חלק ד');

(2) טיפול ביעילות בהטרדה מינית או בהתנכלות שידעה עליהן (ר' חלק ו').

(3) תיקון הפגיעה עקב הטרדה מינית או התנכלות, או עקב הגשת תלונה או תביעה על אלה (ר' חלק ו').

(ב) לפי החוק, מוסד לימוד שלא נקט אמצעים כאמור בסעיף זה יהיה אחראי להטרדה מינית או להתנכלות שביצע עובד שלה או ממונה מטעמה או לתמיד במסגרתה, וניתן לתבוע את המכללה בתביעה אזרחית בשל כך.

חלק ד': מניעת הטרדה מינית והתנכלות

9. צעדי מנע

 

(א) המכללה דורשת מכל ממונה מטעמה ומכל עובד או תלמיד, להימנע ממעשים של הטרדה מינית והתנכלות במסגרתה ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע מעשים כאמור, והכל כדי ליצור, יחד עם המכללה, סביבת לימודים בלא הטרדה מינית והתנכלות.

(ב) המכללה דורשת מכל מי מטעמה ליטול חלק פעיל ומוביל במניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרתה.

(ג) פעולות הסברה והדרכה: המכללה דורשת מכל ממונה ומכל עובדיה ותלמידיה להשתתף בפעולות הדרכה והסברה הנעשות מטעמה בדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן; לחלופין המכללה מאפשרת למי מטעמה, לעובדיה ולתלמידיה להשתתף במשך שעות הלימודים בפעולות כאמור, המאורגנות, בפרקי זמן סבירים, על ידי גורמים אחרים, כגון ארגוני נשים, ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך התקין של הלימודים.

 

[1] לגבי מעביד שהוראות תקנה 3 לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח– 1998, חלות עליו.

10.מבוטל.

11.קבלת מידע, וממי

(א) תלמיד זכאי –

(1) בהתאם לתקנות - לעיין בכל אחד מאלה ולקבל צילומים מהם –

- חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998;

- תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998;

- הוראות משמעת של מקום הלימודים לענין הטרדה מינית והתנכלות.

(2) לקבל מידע על פעולות הסברה והדרכה של המכללה בדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן.

(ב) תלמיד יוכל לדרוש קבלת חומר ומידע כאמור מהאחראי/ת לענין זה, שהיא/הוא:

 

גב'/מר ענבל  שפירא  אשר תפקידה/ו: עובדת סוציאלית קלינית ומרצה במכללת לבונה –נעמי דוד  מס' טלפון בעבודה 0528759211

חלק ה': מה לעשות אם הוטרדת מינית או אם התנכלו לך?

12.(א)  אם אדם סבור שהטרידו אותו מינית או שהתנכלו לו, פתוחות לפניו שלוש אפשרויות לפי החוק:

(1) טיפול באחריות המכללה: אם ההטרדה או ההתנכלות התבצעה "במסגרת המכללה", הנפגע יכול להגיש תלונה במכללה; הפרוצדורה לענין זה מפורטת בחלק ו'.

(2) הליך פלילי: הנפגע יכול להגיש תלונה במשטרה.

(3) הליך אזרחי: הנפגע יכול להגיש, בתוך שלוש שנים, תביעה בבית המשפט נגד –

-המטריד או המתנכל בעצמו;

-ואם הוא טוען שהמכללה אחראית, גם כנגד המכללה (ר' סעיף 8 לענין אחריות המכללה).

(ב) מה הקשר בין ההליכים השונים המפורטים לעיל?

(1) נפגע מהטרדה מינית או התנכלות יכול לבחור אם ליזום אחד או יותר

 

מההליכים האמורים.

(2) המכללה יכולה להחליט איך ישפיעו הליכים פליליים או אזרחיים על אופן הטיפול שבאחריותה (פירוט לענין זה נמצא בחלק ו', סעיף 18(ד)).

חלק ו': הליך תלונה אצל המכללה וטיפול באחריות המכללה[1]

13.מי יכול להגיש תלונה, ובאילו נסיבות?

 

[1] הסעיפים בחלק ו', פרט לסעיפים 15 ו-17(ה)(2) מובאים מהחוק ומהתקנות, וככאלה אין מקום לערוך בהם שינויים, פרט לתוספות הנובעות מההקשר המיוחד של המעביד ועובדיו ואשר אין בהן כדי לגרוע מתוכן הסעיפים האמורים בחלק ו'.

התלונה יכולה להיות מוגשת על ידי אחד מאלה:

(1) תלמיד שטוען כי מי מטעם המכללה, ממונה או עובד אחר או תלמיד אחר הטריד אותו מינית או התנכל לו, במסגרתה;

(2) אדם אחר שטוען כי מי מטעם המכללה, לרבות תלמיד אחר, הטריד אותו מינית או התנכל לו, במסגרתה;

(3) אחר מטעמו של אדם כאמור בפסקה (1) או (2) - במקרה כזה מוצע להביא ראיה על כך שאותו אדם מסכים להגשת התלונה (למשל, מכתב חתום בידי אותו אדם).

14. בפני מי מתלוננים?

(א) תלונה יש להגיש לאחראי כאמור בסעיף 11(ב) לעיל.

(ב) אם האחראי הוא האדם שמתלוננים עליו ("הנילון") או שהוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה, תוגש התלונה לממלא מקומו של האחראי, לאחראי אחר, ובהעדרם – למנהל המכללה. (אם הגיש את התלונה למנהל המכללה כאמור, המכללה תפעל על פי הוראות חלק זה כפי שאמור לפעול אחראי).

(ג) אם הנילון היה עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המכללה –

(1) תוגש התלונה לאחראי מטעם הקבלן או לאחראי מטעם המכללה;

(2) אם הוגשה התלונה לאחראי מטעם הקבלן, אותו אחראי רשאי להעביר את הטיפול בבירור התלונה לאחראי מטעם המכללה, ואם הועבר הטיפול כאמור - האחראי מטעם הקבלן יודיע על כך למתלונן.

15.תוכן התלונה

התלונה תכלול את תיאור המקרה, לרבות:

(1) פירוט זהות המעורבים במקרה ועדים, אם ישנם;

(2) מקום האירוע;

(3) במקרה שנטען כי בוצע מעשה של הטרדה מינית - אחד מאלה:

א. האם המוטרד הראה למטריד שההתנהגות מפריעה לו;

ב. האם יש בין המטריד למוטרד יחסי תלות, מרות וכד'.

16. אופן הגשת התלונה

(א) ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל פה.

(ב) הוגשה תלונה בעל פה –

 

(1) ירשום האחראי את תוכן התלונה;

(2) המתלונן או מי שמגיש את התלונה מטעמו יחתום על הרישום של האחראי כדי לאשר את תוכן הדברים;

(3) האחראי ימסור למתלונן עותק מהרישום החתום.

17. בירור התלונה

(א) התקבלה תלונה, האחראי –

(1) יידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או התנכלות לפי החוק (חלק ה', סעיף 12 לעיל);

(2) יפעל לבירור התלונה ולצורך כך, בין היתר, ישמע את המתלונן, את

 

הנילון ועדים, אם ישנם, ויבדוק כל מידע שהגיע אליו בענין התלונה.

(ב) אחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה.

(ג) אחראי שהוא בעל נגיעה אישית כאמור יעביר את הבירור לאחראי אחר או למי שהתמנה על ידי המכללה לממלא מקומו, ובהעדר אחד מאלה – למנהל המכללה; אם האחראי העביר את הטיפול לממנהל המכללה כאמור, יפעל מנהל המכללה כפי שאמור לפעול אחראי בבירור תלונה, על פי סעיף זה.

(ד) בירור התלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי.

(ה) בירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון ועדים אחרים, ובין היתר –

(1) לא יגלה אחראי מידע שהגיע אליו במהלך בירור התלונה אלא אם כן הוא חייב לעשות כן לשם הבירור עצמו או על פי דין;

(2) לא ישאל אחראי שאלות בקשר לעבר המיני של מתלונן שאינו קשור לנילון, ולא יתייחס למידע על עברו המיני של המתלונן כאמור; האמור בפסקה זו לא יחול אם האחראי סבור שאם לא ישאל שאלות או יתייחס כאמור, ייגרם עוול בלתי ניתן לתיקון לנילון.

(ו) המכללה תגן על המתלונן, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה בעניני המכללה[1] כתוצאה מהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת במסגרתה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה; בין היתר תפעל המכללה להרחקת הנילון מהמתלונן, ככל שניתן, וככל שנראה לו נכון בנסיבות הענין.

(ז) בתום בירור התלונה יגיש האחראי למכללה, ללא דיחוי, סיכום בכתב של בירור התלונה בליווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה, לרבות לענין כל אחד מהענינים המפורטים בסעיף 18(א) ו-(ד).

(ח) היה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל במכללה, יגיש האחראי את סיכומו לקבלן ולמכללה.

 

(ט) נודע למכללה על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרתה, ולא הוגשה תלונה או שהמתלונן חזר בו מתלונתו, תעביר את המקרה לבירור של אחראי; הועבר מקרה כאמור לבירור של אחראי או נודע לאחראי על מקרה כאמור, יקיים האחראי, ככל שניתן, בירור על אודות המקרה לפי סעיף

 

זה, בשינויים המחויבים, ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.

18.טיפול המכללה במקרה של הטרדה מינית או התנכלות

(א) קיבלה המכללה את סיכומו והמלצותיו של האחראי לפי סעיף 17(ז), תחליט, בלא דיחוי ובתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה, על הפעלת הסמכויות שבידיו לגבי כל אחד מאלה:

(1) מתן הוראות למעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים

 

 

[1] המונח "עניני עבודה" מוגדר בתקנות, ולפי ההגדרה בתקנות, כל אלה הם "עניני עבודה": קבלה לעבודה, תנאי עבודה, לרבות התנאים הפיסיים והסביבתיים הקשורים למסגרת יחסי עבודה ולרבות שכר או גמול אחר שנותן מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיטורים, פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

במסגרתה והרחקת הנילון מהמתלונן, וכן נקיטת צעדים בעניני המכללה, והכל כדי למנוע את הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות;

(2) פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר המשמעת החלות במכללה לענין הטרדה מינית או התנכלות;

(3) אי נקיטת צעד כלשהו.

(ב) המכללה תפעל ללא דיחוי לביצוע החלטתה לפי סעיף קטן (א) ותמסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתה למתלונן, לנילון ולאחראי; כן תאפשר המכללה למתלונן ולנילון לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו.

(ג) המכללה רשאית, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתה לפי סעיף קטן (א) או לעכב את ביצועה תמסור הודעה מנומקת על כך בכתב למתלונן, לנילון ולאחראי.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, רשאית המכללה לדחות את החלטתה, לעכב את ביצועה או לשנותה, בשל הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים למקרה נושא ההחלטה; עשתה כן המכללה –

(1) תמסור הודעה מנומקת בכתב על כך למתלונן, לנילון ולאחראי;

(2) כל עוד לא הסתיימו ההליכים כאמור, תפעל המכללה לפי הוראות סעיף 17(ו);

(3) בתום ההליכים תקבל המכללה החלטה לפי סעיף קטן(א).

(ה) היה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל במכללה, רשאים המכללה והקבלן להסכים בשאלה מי מביניהם יבצע את הוראות סעיף זה, כולן או חלקן.

חלק ז': שונות

19. עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל במכללה

(א) לפי החוק והתקנות, במקרה שעובד של קבלן כוח אדם מועסק בפועל במכללה (מעסיק בפועל) –

(1) כל מה שנאמר בתקנון זה לגבי "מי מטעם המכללה" כולל גם אותו עובד של קבלן כוח אדם;

(2) כל מה שנאמר בתקנון זה לגבי "המכללה" כולל גם אותו מעסיק בפועל.

 

לכן, מעסיק בפועל נושא באותה אחריות שנושאת המכללה (ר' סעיף 8 לעיל) בגין הטרדה מינית והתנכלות שמבצע עובד קבלן כוח אדם המועסק אצלה.

(ב) הוראות מיוחדות מצויות בסעיפים 14(ג), 17(ח) ו-18(ה) לתקנון זה.

20. מכללה המעסיקה 25 עובדים או פחות

 

(א) לפי התקנות, מכללה המעסיקה 25 עובדים או פחות, המוסרת עותק של התקנון לדוגמה למי מטעמה, לעובדיה, לממונים מטעמה ולתלמידיה או מפרסמת אותו במקום בולט לעין שבשליטתו, יוצא ידי חובותיו –

(1) ליידע את מי מטעמה, עובדיה, הממונים מטעמה ותלמידיה באשר להוראות החוק והתקנות;

 

(2) לדרוש ממי מטעמה, מעובדיה, מהממונים ומתלמידיה להימנע מהטרדה מינית והתנכלות ולדרוש מהם למנוע מעשים אלה.

הערה: מכללה המעסיקה 25 עובדים או פחות אינה חייבת למסור או לפרסם את התקנון לדוגמה כאמור - היא יכולה לבחור לבצע את חובותיה האמורות בפסקאות (1) ו-(2) בדרך אחרת.

(ב) מינוי אחראי (ראו סעיף 11(ב) וחלק ו')[1]

לפי התקנות, מכללה המעסיקה פחות מעשרה עובדים יכולה לקבוע את עצמה כאחראית; אם היא קובעת את עצמה כאחראית, כל מה שנאמר בתקנון זה לגבי אחראי תחול עליה.

21. עיקר ההוראות המשמעתיות לענין הטרדה מינית והתנכלות

הטרדה מינית או התנכלות, כמפורט לעיל בתקנון לעניין הטרדות מיניות וכנדרש לפי חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998 ותקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח – 1998 מהווים עבירת משמעת חמורה, שיש בה כדי להעמיד את הנילון לדין משמעתי ואשר במסגרתו יהא הנילון צפוי, באם ימצא חייב בדין המשמעתי, לעונשים המשמעתיים הקבועים בתקנון.

 

[1] בחר מעביד המעסיק 25 עובדים או פחות למסור או לפרסם את התקנון לדוגמה, על אף שהוא אינו חייב לעשות זאת - יש לקרוא את סעיפים 11(ב) וחלק ו' לתקנון זה בהתאם לסעיף 20(ב).

bottom of page